Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Svar på kommentarer på granskning

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, November 25, 2018 23:55:10
I fredags fick vi språkgranskarens svar på våra kommentarer och frågor till den granskning hen gjort av vårt manus. Kvinnan vi haft kontakt med på firman föreslog att vi kan höras med granskaren på Face-Time om vi inte förstår svaren. Jag tänker att om en person som har språk som sitt huvudsakliga arbete inte kan uttrycka sig så pass klart i text att det går att förstå, då kanske hen är på fel plats.

Jag gissar att hen lagt mer tid på att svara på våra frågor än på själva granskningen för det är ganska omfattande svar vi fått på sina ställen. På flera ställen skrev granskaren att frågorna var bra och rättfärdigade. På många ställen svarade granskaren att vi kunde skriva så som vi hade gjort och alltså kunde bortse från hens justeringar. På flera ställen skrev granskaren att den inte hade förstått vår text rätt men nu insåg att det vi skrivit var korrekt.

Efter att ha läst granskarens svar på våra kommentarer och frågor har jag en känsla av att språkgranskaren mer har haft läsaren och att texten ska "flyta lätt" i åtanke än vad vi egentligen ville säga med vår text. För mig som forskare ter det sig som en både märklig och dålig strategi.

På flera ställen skrev granskaren "jag antog att" och "för mig betyder det" och det tycker jag verkar som tveksamma eller snarare dåliga utgångspunkter för en granskare. Att ge sig till att ändra för att man "tror" att något är på ett visst sätt verkar inte heller så bra. Jag tycker att det hade varit bättre att skriva en kommentar med en fråga och ett förslag i den än att ändra på texten som står.

Nu har jag äntligen tagit mig genom texten och skickat den till mina medförfattare för en sista koll. Förhoppningsvis kan vi submitta manuset i början av veckan.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.