Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Språkgranskning med "gentle hands"?

ForskningPosted by Åsa Fri, November 16, 2018 11:31:27
Igår fick vi tillbaka ett manus från språkgranskning. I deras reklam säger de uttryckligen att de utför sina granskningar med "gentle hands" och försöker bevara författarens språk och uttryckssätt.

Efter en första snabb läsning av granskningens resultat kan jag inte instämma i det. Jag tycker granskaren gått väl hårt fram och hen har också på flera ställen lagt till ord som INTE ska vara med och som helt förändrar betydelsen. Som exempel så har hen lagt in ordet "students" på flera ställen så att det som handlade om sjuksköterskor i vårt manus nu handlar om sjuksköterskestudenter. Det är ju inte alls samma sak. Det blir också svårt för oss att skriva saker som "det som visats gälla för sjuksköterskor ses i vår studie också gälla för sjuksköterskestudenter" när meningen om sjuksköterskorna är borttagen.

Det är bara att hugga in för att se vad av det som är justerat som kan vara kvar och vad som måste ses över av granskaren igen.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.