Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Undermålig information om fas 1 prövningar

ForskningPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 12:15:13
Jag läste just en artikel av min kollega Tove där hon gått igenom patientinformation om fas-1-prövningar.

Godskesen, T., Fernow, J. & Eriksson, S. (2018). Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway. European Journal of Cancer Care, e12937, 1-10. doi:10.1111/ecc.12937


Här finns en länk till artikeln

Deras slutsats är att resultatet är undermåligt på många sätt. Bland annat handlar det om vad prövningen egentligen går ut på och vad de som deltar i studien kan förvänta sig för resultat av att delta men det handlar också om läsbarheten av informationen. Danmark placerad sig bättre än både Sverige och Norge och Sverige var i särklass sämst. Läsbarheten i de svenska texterna låg på en nivå som bedömdes krävas en doktorsexamen för att förstå. Observera att detta var information som riktade sig till patienter.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.