Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Seminarium med intressant fråga

ForskningPosted by Åsa Tue, January 30, 2018 23:51:15
På eftermiddagen idag var jag på seminarium på Skaraborgsinstitutet. Rubriken för seminariet var intressant:

Som man frågar får man svar! Om konsten att formulera innovativa forskningsfrågor

Tyvärr var inte artikeln som vi skulle läsa alls inspirerande, och den var dessvärre också väldigt lång. Forskarna bakom artikeln vi läste menade att forskare hottar sina forskningsfrågor genom att identifiera luckor inom forskningsfältet istället för att problematisera. De menade också att forskning baserad på luckor i kunskapen var mindre intressant än den som uppkom genom problematisering.

Jag känner inte alls igen deras beskrivning av hur forskningsfrågor uppkommer. De var verksamma inom ekonomiområdet. Kanske arbetar de så där?





  • Comments(0)

Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.