Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Drip & Ship or Mothership

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, December 22, 2017 08:07:43
Jag tycker alltid att framförallt Mothership låter som något hämtat från science fiction men det handlar om strategier för trombektomi eller snarare hur man ska handlägga patienter som kan komma ifråga för trombektomi.

Drip & ship betyder att patienten tas om hand enligt re-perfusionsrutin på det lokala sjukhuset, får en sbarr CT-hjärna med kontrast för att man ska se kärlträdet och ocklusionen. Om orsaken till patientens symtom är en ocklusion ska intravenös trombolysbehandling med Actilyse inledas och patienten ska transporteras till det sjukhus där trombektomi utförs, med pågående Actilyse.

Mothership betyder att patienten direkt transporteras till trombektomerande sjukhus för att där göra alla undersökningar och ges behandling.

För Västra Götalands del innebär det att patienter som kan trasnporteras till Sahlgrenska sjukhuset på mindre än 45 minuter gör det dvs Mothership medan övriga patienter hanteras enligt Drip & ship. Detta för att ge de bästa förutsättningaran för reperfusion med minsta möjliga tidsspillan. Kanske kommer annan tidsgräns att gälla framöver. Det återstår att se. Blir det mer Drip & ship eller mer Mothership?

Du kan se en föreläsning om detta här

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.