Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Regional strokedag december 2018

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, December 12, 2017 22:34:45
Idag var det dags för årets sista regionala strokedag i Göteborg. De nya riktlinjerna och konsekvenserna av dem för vår regions del avseende vård och rehabilitering belystes. Framförallt är det senare delar av vårdkedjan, dvs efter utskrivning från slutenvården till följd av det akuta insjuknandet som kommer att beröras. Äntligen! säger vi som jobbar i slutenvården. Denna del av vården för de som drabbats av stroke är den som ligger mest efter.

Utöver detta presenterade också Annika Rosengren intressant forskning där jämförelser mellan hjärtinfarkt och stroke avseende riskfaktorer, och prevention togs upp och dessutom var en del fokus på saltets effekter.

En viktig slutsats är att den överväldigande majoriteten av alla kardiovaskulära händelser kan undvikas! De flesta riksfaktorer hör ihop med vår livsstil så här kan den enskilda göra stora egna insatser.det luriga i sammanhanget är att personen själv sällan är medveten om det egna riskbeteendet förrän sjukdomen slår till och då är dte lite sent.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var en mycket bra dag.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.