Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Individuell uppgift tillsammans ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, June 04, 2019 22:22:37
Ibland blir man förvånad, som när vi konstaterade att två studenter lämnat in var sin inlämning av en examination de arbetat med tillsammans, dvs två identiska texter när det uttryckligen står att det är en individuell uppgift och de då alltså borde lämnat in varsina texter som inte är lika varandra.

Nu har vi rett ut att detta inte är att betrakta som misstänkt vilseledande utan "bara" som att inte ha följt instruktionerna. Därmed bedöms examinationen för dem båda som underkänd och de får göra om den. Var och en på egen hand då.

Att det inte bedöms som vilseledande innebär ju i alla fall att det inte blir tal om någon disciplinpåföljd vilket ju är bra för studenterna. Att bli underkänd är ju trist nog. Om examinationen är bra genomförd eller inte dvs om den hade nått kriterierna för godkänt kommer vi heller inte att få veta eftersom vi inte kommer bedöma deras examination då formalia inte följts.

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1922