Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

25 % närvaro

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, May 02, 2019 23:32:21
Idag höll jag en föreläsning om referenshantering för studenterna som skriver uppsats. Det var studenter som efterfrågat detta så det kändes viktigt att tillmötesgå dem i det här.

Det var en fjärdedel av studenterna i kursen som kom till föreläsningen och de som deltog sa att de tyckte föreläsningen gett dem mycket och det var ju såklart roligt. Ännu roligare vore det förstås om det skulle få genomslag i deras examensarbeten då refererenshantering bukar vara något som vållar studenterna bekymmer. Nåja, det kommer väl kanske att visa sig. Några av de studenter som jag kommer att examinera examensarbetena för var med på föreläsningen å en viss inblick i detta får jag.

  • Comments(1)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1882