Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Omexaminationen stör?!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 18, 2019 08:45:25
Som kursansvarig får jag många mail från studenter om sådant som rör kurser. En sak jag fått mail om och finner intressant är studenter som inte förstår syftet med att göra en omexamination när man inte nått Godkänt på examinationen. Omexaminationen upplevs också ta tid från kommande kurs.

Ja det är ju ett sätt att se på saken. Ett annat är att studenten måste kunna uppvisa kunskaper om kursen som examinerats för att nå Godkänt. Det kan man bara göra via en omexamination. Där får hen som som haft brister i sin kunskap via "en andra chans" möjlighet att visa att hen har nått nödvändig kunskap. Att bara få återkoppling är inte tillräckligt för att lärosätet ska kunna garantera att kunskapen finns. Att det tar tid att göra en omexamination är nog visserligen sant men ofrånkomligt.

Examinationen är ju det sätt som studenter visar att de tillgodogjort sig kursens innehåll på. Det är garantin för att studenterna har nödvändig kunskap. Godkännandet är så att säga kvittot på att man tillgodogjort sig kunskapen och som bevis på det får man ett antal kurspoäng som man använder för sin examen.

Om man inte når Godkänt kan man heller inte få kurspoäng. När man går ett program är de kurser som ingår för examen fastställda och om man inte har den kunskap som krävs kan man följaktligen inte ta examen. För ett legitimationsyrke som sjuksköterskeyrket är det av största vikt att lärosätet kan garantera att alla som nått godkänt på kurser har nödvändig kunskap.


  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1872