Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Inbjudan och framförhållning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, December 04, 2018 23:38:57
Igår var jag på ett möte för ett nystartat nätverk där inbjudan kommit med fyra dagars framförhållning. På mötet försvarade man sig med att de som var på förra mötet vetat om ända sedan dess när mötet var. Ja men vilken tröst för den som inte kunde vara med sist. Den ges ju typ nästan ingen chans att vara med på nästkommande möte heller på det sättet.

Några anteckningar från mötet hade man inte heller skrivit för man hade inte tänkt ha det så formaliserat. Det var var och ens ansvar att hålla sig uppdaterad.

God tanke. Den som inte kan vara med på ett möte ges alltså ett ansvar för att hålla sig uppdaterade genom att vaddå?

När mötet avslutades hade vi beslutat att skriva minnesanteckningar från mötet som skickas ut till de som inte kan vara med. Datum för möten beslutas och förs in i minnesanteckningen.

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1766