Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Tematisk analys

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, October 28, 2018 23:48:48
Vid examinationen av en de magisteruppsatser jag handlett frågade examinatorn om vi inte funderat över en tematisk analys istället för en kvalitativ innehållsanalys.

Nej det hade vi inte, av den enkla anledningen att jag typ aldrig hört om den och heller inte kan påminna mig att jag läst någon artikel som använder den metoden.

Efter att ha hört hens beskrivning av metoden blev jag såpass intresserad av den att jag tagit fram en referens som professor Morgan (min "kompis" på ResearchGate) rekommenderar för den metoden.

Studenterna hade gjort en kvantitativ studie men haft en öppen fråga som behövde analyseras på något sätt. Det enda jag kunde komma på och som var lätthanterligt var just kvalitativ innehållsanalys.

Efter att ha läst bara abstractet och inledningen är jag nu så pass intresserad av den att funderar på om vi ska använda den i en studie med liknande upplägg, mest kvantitativa data men lite data från öppna frågor. Jag får helt enkelt läsa lite mer och fundera vidare.

Kul när man får ögonen på metoder man aldrig tidigare kommit i kontakt med smiley

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1736