Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Fortsatt Zoom

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, August 21, 2018 16:42:44
Idag har vi fortsatt arbetet med den webbaserade strokekompetensutbildningen men idag med case för examinationen.

Jag har skapat ett antal case, ganska många faktiskt, och dessa har vi arbetet med idag. Vi kom inte igenom alla men är en god bit på väg och vår plan är att ta oss igenom resten imorgon. Det är skönt att ha en läkare som ger synpunkter på casen och ser till att det blir case som är bra och fungerar från ett medicinskt perspektiv. Samtidigt är det bra att jag är med och håller nivån så att det fungerar också för undersköterskor och dem i senare delar av vårdkedjan. Vi kompletterar varandra rätt bra i detta tycker jag.

Det jag däremot inser är att vi ser lite olika på en del medicinska frågor. Jag anser t.ex. att det kan vara helt etiskt motiverat att avstå datortomografi där jag ser att det bara finns en utgång för patienten och det är döden medan min läkarkollega hade en annan syn. Hans syn skiljer sig markant från den jag är van från min strokeenhet och visar på värdet i att ha en arbetsgrupp sammansatt av deltagare från olika delar av landet för att få lite olika perspektiv.

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1631