Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Vi konverterar platser ...

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, August 21, 2018 08:28:29
Som ett sätt att försöka lösa krisen inom ortopedin på Skaraborgs sjukhus där ett trettiotal planerade operationer nu fått ställas in på grund av brist på sjuksköterskor har sjukhusledningen kommit med förslaget att konvertera vårdplatser.

Det är vårdplatser på medicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Falköping som nu ska göras om till vårdplatser för ortopedi. Jag förstår tanken men det finns minst två bekymmer med detta förslag:

1 Patienterna opereras i Skövde och vårdplatserna befinner sig i Falköping mer än 3 mil bort

2 Medicin har inte ett överflöd av vårdplatser så man kan anta att man kommer flytta problemet från ortopeden till medicin istället.

Det senare ter sig kanske i ledningens ögon som ett mindre problem då medicin inte egentligen har några vårdköer och inte någon egentlig planerad vård utan bara akuta patienter. Man ställer sig liksom inte i kö för att få vård efter en stroke eller en hjärtinfarkt.

Att det heller inte gjorts någon konsekvensanalys av detta förslag är inget som Vårdförbundet är nöjda med men jag kan förstå det. Hade en sådan gjorts hade man säkert sett att det finns många och oönskade konsekvenser relaterat till denna konvertering som att personalen inte har kompetens för att vårda patienter med ortopediska sjukdomar, att transporter av nyopererade patienter är både farligt och belastar ambulansorganisationen, att inte narkosstöd finns dygnet runt i Falköping, att medicinpatienter inte ryms osv osv.

Läs mer om detta här

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1630