Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Strategin verkar ha varit lyckad

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, May 28, 2018 23:22:21
Förra omgången som jag examinerade uppsatser var jag uppgiven på allt som är formalia som studenterna inte uppfyllt och som jag var tvungen att påpeka. Jag beslöt då att ta fram en checklista för studenterna att använda inför sin inlämning som jag nu testat på de studenter jag är examinator för.

Resultatet har inte varit helt hundraprocentigt och det hade kanske varit att begära för mycket. Däremot har det minskat på behovet av att påpeka formalia som bara "ska vara" rätt. Sånt som jag egentligen anser borde vara handledarens sak att ha koll på. Nu är ju detta tydligtvis inte det som alla handledare anser så min slutsats är att checklistan har en funktion att fylla och dessutom gör det!

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1557