Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Oredlighet i forskning vid Göteborgs universitet

ForskningPosted by Åsa Wed, March 28, 2018 09:15:26
Det är inte bara vid Karolinska som oredlighet i forskning uppdagats och utretts utan detta har skett även vid Göteborgs universitet.

En större forskargrupp som forskar om stamceller har blivit anmäld och utretts av centrala etikprövningsnämnden som finner att inte mindre än 8 av 10 publicerade artiklar har använt manipulation av bilder för att framställa forskningsresultaten i bättre dager än vad de bär i verkligheten.

Centrala etikprövningsnämnden finner således att dessa åtta artiklar bör dras tillbaka samt att alla de forskare som medverkat i artiklarna ska klandras för oredlighet men det största ansvaret ligger på forskningsgruppens ledare och en annan medförfattare.

Här kan du läsa mer om detta

Här visas återigen vikten av en god forskningssed och jag blir beklämd över att Sverige nu på kort tid har nystat upp två stora härvor av oredlighet!

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1501