Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Skaraborgs sjukhus årsredovisning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sat, February 03, 2018 19:18:35
I Skaraborgs sjukhus årsredovisning kan man läsa att antalet vårdplatser varit färre under 2017 är tidigare år då vårdplatser inte kunnat hållas öppna på grund av brist på personal och då framförallt sjuksköterskor.

Där framgår också att kostnaden varit hög för övertid som behövts för att upprätthålla verksamheten och att personalen belastas med dels övertid, dubbelpass och bemanningssnurror, dvs. bemanning på extraavdelning med personal från ordinarie personal.

Kostnaden för hyrpersonal har också ökat då det funnits ett ökat behov av detta för att täcka vakanser.

Operationer har också behövt ställas in på grund av brist på personal vilket direkt drabbar patienter med inställda och fördröjda operationer som följd.

Ja det är ju ingen munter läsning. Personalen som arbetar heltid i vården, om de orkar då alltså, är nog enig i att åtgärder behövs.

Här kan du läsa om detta i den lokala tidningen

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1463