Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Inte jättebra ordning - mitt extraarbete i Norge

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, December 29, 2017 17:34:54
Jag har ju åtagit mig att vara extern granskare för ett norskt universitet, eller sensor som de kallar det. Jag blev tillfrågad med kort varsel och fick nästan ingen betänketid så jag tackade först nej, men då insatsen reducerats till knappt hälften tackade jag ja. Man har också bara tre veckor på sig för granskningen. Nu har jag bara den här veckan att använda för detta då jag har andra arbetsuppgifter nästkommande vecka.

Så mycket ordning har det dock inte varit. Två dagar efter att arbeten skulle finnas tillgängliga för oss granskare hade jag fortfarande inte fått någon instruktion om hur jag skulle komma åt arbetena. När jag stött på via mailen fick jag dem skickade till mig då de inte tyckte det var någon idé att ge mig access till deras system. Det klagar jag inte på. Att lära sig ett nytt system för en sådan liten arbetsinsats avstår jag gärna.

Så fick jag då arbetena men jag visste inte vad uppgiften studenterna haft var och inte heller hur dessa skulle granskas. Nytt mail Nu fick jag en instruktion för granskare tillsammans med beskrivning av vad uppgiften innebar. Hurra!

Nu har det gått mer än en vecka men jag har fortfarande inte fått deras instruktion för vilket betyg olika insatser ska ge. Det är ju lite dumt för de har ett betygssystem som det den svenska grundskolan använder idag med betyg från A-F där alla betyg utom F innebär godkänt.

Den interna granskaren har idag under eftermiddagen försökt få tag på detta då hon inte heller har den. Nu fick jag precis mail att jag kan Googla på betygssystemet och hitta det på Wikipedia.

Organisationen lämnar en del övrigt att önska.

  • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1423