Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

25 % närvaro

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, May 02, 2019 23:32:21
Idag höll jag en föreläsning om referenshantering för studenterna som skriver uppsats. Det var studenter som efterfrågat detta så det kändes viktigt att tillmötesgå dem i det här.

Det var en fjärdedel av studenterna i kursen som kom till föreläsningen och de som deltog sa att de tyckte föreläsningen gett dem mycket och det var ju såklart roligt. Ännu roligare vore det förstås om det skulle få genomslag i deras examensarbeten då refererenshantering bukar vara något som vållar studenterna bekymmer. Nåja, det kommer väl kanske att visa sig. Några av de studenter som jag kommer att examinera examensarbetena för var med på föreläsningen å en viss inblick i detta får jag.

 • Comments(1)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1882

Har man inte tid att göra om så gör man rätt från början ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, April 30, 2019 00:31:45
Tesen - Gör om gör rätt, är en irriterande tes som dessutom har rätt. Har man gjort fel får man göra om och göra rätt. Den som inte har tid att göra om bör alltså göra rätt från början, det gäller alla och alltid, såväl på högskolan som i livet utanför och för såväl studenter som personal.

Jag har arbetat med en ansökan under en längre tid och nu när den typ var helt färdig insåg jag att själva det formulär man ska använda bytts ut eller i eller i alla fall gjorts om. Detta hade jag inte haft koll på och fick då följaktligen göra om för att göra rätt. Så irriterande eftersom jag inte egentligen hade tid med det. Jag tyckte jag gjort det jag kunde för att förvissa mig om att jag gjorde rätt då jag kollat en gång sedan jag började skriva på ansökan att formuläret var samma som det varit men ett byte kan ju ske när som helst under året inser jag.

Nåja, det var bara att bita i det sura äpplet och göra om.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1881

Äntligen! examensarbete färdigt

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, April 30, 2019 00:25:44
Idag blev ett examensarbete färdigt som jag varit examinator för. Studenterna har haft det lite kämpigt men arbetat på bra och som slit ofta gör så fick det idag sin belöning. Jag är osäker på om de alltid uppskattat vägen fram till målet, men målet vet jag att de sett fram mot.

Grattis till att nu vara färdiga. Väl kämpat!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1880

Föreläsning av hög klass

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, April 30, 2019 00:22:51
Idag fick vi lyssna på en föreläsning om praktisk kunskap på institutionens utbildningsdag. Det var professor Ingela Josefsson som förra året utsågs till hedersdoktor vid vårt universitet som föreläste på ämnet.

En fokuserad tystnad endast avbruten för en eller annan relevant fråga om ämnet var allt som hördes under hela förmiddagen. En formidabel föreläsare! Det var riktigt länge sedan jag hörde någon så bra föreläsare.

Ingen power-point, bara några stillsamma noteringar på whyteboarden och så hennes föreläsning direkt från hjärtat. Fantastiskt. Ett utmärkt val som hedersdoktor!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1879

Ny film om vetenskaplig teori och metod

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sat, April 27, 2019 18:21:00
Igår gjorde jag en film om hur de granskningsmallar som studenterna ska använda för att granska artiklarna som ska ingå i deras examensarbete ska användas. Jag började med den om granskning av artiklar med kvalitativ metod. Kvar att göra är filmen om granskning av kvantitativ metod.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1878

Ny citering av min artikel

ForskningPosted by Åsa Sat, April 27, 2019 18:19:00
Idag fick jag meddelande om att en av mina artiklar har en n citering. Den här gången var det en amerikans avhandling från Walden University. Det är inte alldeles ovanligt att min metodartikel citeras i avhandlingar från USA men den här gången var det en av de andra artiklar.

Det var var ganska förvånande eftersom avhandlingen handlar om turistnäringen och artikeln som citeras handlar om hinder för etiskt arbetssätt vid stroke. Artikeln används som metodartikel. Lite konstigt enligt min mening, jag hade valt en annan källa för detta men det är bara att tacka och ta emot.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1877

Status obetald

ForskningPosted by Åsa Thu, April 25, 2019 08:45:49
Idag fick jag mail om att publiceringskostnaden för vår artikel har statusen obetald.

När man gör en internationell banköverföring tar det ju några dagar innan pengarna syns på mottagarens konto. Publishern kanske är van att swisha ...

Självklart ska vi kolla hur betalningens status är. Vi förstår att artikel inte kommer publiceras innan vi betalat avgiften och är glada att de är på tårna. Det betyder väl då att så fort de ser pengarna på sitt konto så trycker de på knappen och så finns vår artikel där smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1876

Bra med en bra instruktion

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 25, 2019 00:03:24
Jag försöker göra en ansökan enligt Högskolan Västs riktlinjer. I den står att följande ska bifogas:

Punkt 6 Intyg rörande undervisningens omfattning, karaktär och kvalitet

Undervisningens omfattning verkar för mig som något som ska kvantifieras och vem som ska ordna med intyget framgår inte heller. Efter att ha frågat runt lite får jag följande svar omkring detta:

Antal undervisningstimmar är inte helt viktigt. Med omfattning menas vilka nivåer man undervisat på, vilka kurser, fokus i kurserna, och dylikt, undervisningsbredden snarare än kvantitet i timmar.


Jaha, så varför skriver man då inte det istället undrar jag?

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1875

Proof annandagpåsk

ForskningPosted by Åsa Tue, April 23, 2019 00:11:36
Det gäller att ha koll på sin mailkorg när man har manus som är under produktion. När jag sent på annandagpåsk öppnade min mailkorg låg där proof:et för en av våra accepterade artiklar. Kanske firas inte annandagpåsk i Storbritannien?

Vi har fått 48 timmar på oss att läsa och se vad vi anser om gjorda revideringar och svara på frågor till oss från "editorial team", dva att tiden går ut på onsdag eftermiddag. De hade bara fem frågor där två av dem handlade om ifall uppgifterna var korrekta. Det var ju en tröst när tiden vi fått på oss var tämligt kort.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1874

Utbilda hela HV! insats för livet

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 18, 2019 11:19:00
Vi har fått en fråga från rektor om att utbilda "hela HV" dvs. all personal, 625 personer i Hjärt- och lungräddning. Det känns jätteroligt att rektor anser att det är en så viktig fråga och att vi på IH fått förtroendet att göra detta.

Det finns bara ett litet problem ... det material vi har är inte avpassat för utbildningsinsatser av den omfattningen. Vi kan utbilda sådär 10-12 personer i taget och då blir det rätt så många grupper.

Nåja, vi utformade ett förslag med inköp av 50 nya dockor som accepterades så nu blir det en hel vecka med HLR för hela slanten en hel vecka i höst!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1873

Omexaminationen stör?!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 18, 2019 08:45:25
Som kursansvarig får jag många mail från studenter om sådant som rör kurser. En sak jag fått mail om och finner intressant är studenter som inte förstår syftet med att göra en omexamination när man inte nått Godkänt på examinationen. Omexaminationen upplevs också ta tid från kommande kurs.

Ja det är ju ett sätt att se på saken. Ett annat är att studenten måste kunna uppvisa kunskaper om kursen som examinerats för att nå Godkänt. Det kan man bara göra via en omexamination. Där får hen som som haft brister i sin kunskap via "en andra chans" möjlighet att visa att hen har nått nödvändig kunskap. Att bara få återkoppling är inte tillräckligt för att lärosätet ska kunna garantera att kunskapen finns. Att det tar tid att göra en omexamination är nog visserligen sant men ofrånkomligt.

Examinationen är ju det sätt som studenter visar att de tillgodogjort sig kursens innehåll på. Det är garantin för att studenterna har nödvändig kunskap. Godkännandet är så att säga kvittot på att man tillgodogjort sig kunskapen och som bevis på det får man ett antal kurspoäng som man använder för sin examen.

Om man inte når Godkänt kan man heller inte få kurspoäng. När man går ett program är de kurser som ingår för examen fastställda och om man inte har den kunskap som krävs kan man följaktligen inte ta examen. För ett legitimationsyrke som sjuksköterskeyrket är det av största vikt att lärosätet kan garantera att alla som nått godkänt på kurser har nödvändig kunskap.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1872

Bättre och bättre dag för dag ...

ForskningPosted by Åsa Wed, April 17, 2019 16:28:27
Jag handleder en uppsats på magisternivå där studenterna använder registerdata. De tänkte det var smart att göra så då de skulle ha sina data redan från starten. Deras tanke var att det skulle vara enklare och spara dem tid.

Jag har nog hela tiden sagt till dem att det självklart sparar dem tid avseende att smala in data men att de kommer ha andra utmaningar att arbeta med.

Nu en bit in i att analysera sina data tror jag de börjar ana vad jag syftade på men deras examensarbete förbättras steg för steg och från gång till gång som jag läser det. De hittar en del riktigt intressanta saker i sina data tycker jag. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1871

Reviderat manus re-submittat

ForskningPosted by Åsa Wed, April 17, 2019 12:12:47
Jag har just re-submittat vårt manus som vi fått möjligheten att revidera. Vi hoppas att det nu ska bedömas som ok att publiceras.

Manuset hade överförts från en tidskrift med snäv begränsning till en utan vare sig begränsningar av antal ord, antal tabeller, figurer eller andra grafiska element eller antal referenser. Det gjorde att vi fick möjlighet att breda ut oss lite för att svara på reviewernas kommentarer. En av dem hade specifikt kommenterat att den tyckte att en del av manuset var för kortfattat och bad oss utveckla den. Det var ju roligt att kunna göra det efter att ha skurit med osthyvel för att nå ordbegränsningen. Nu fick delar av vår text flytta med in i manuset igen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1870

Omöjligt att missförstå - bra omdöme

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, April 16, 2019 23:09:01
Jag frågade den arbetsterapeut som haft hand om tredje träffen i Webbstrokekompetensutbildningen hur det varit och hur instruktionerna för träffen varit att förstå och han svarar:

- Jag brukar ha svårt att förstå instruktioner men de här var omöjliga att missförstå.

Det måste väl vara ett bra betyg smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1869

"Heimlich" på två

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, April 15, 2019 23:06:24
Idag hade jag S-HLR utbildning för sjuksköterskestudenter i grundutbildningen. När jag beskrev att man kunde vara två personer för att göra det som förut hette "Heimlich-manöver" och som numera heter buktryck, på en person som satt ner, om man inte nådde runt ensam, t.ex. för att personen satt i rullstol eller i en stor åbäkig fåtölj, så ville några av studenterna genast prova detta.

De gjorde det med hjälp av en luftvägsstoppsväst som man kan simulera buktryck med. Det är en väst som man sätter på sig med en utvändig säck där man stoppar ett stoppande föremål i och som man med behållarens instängda luft kan få att åka ut genom att en kamrat gör ett buktryck på den.


Studenterna utrustade en sittande kamrat med västen och grep sig an uppgiften och det med bravur. Ut flög det "fastnade" föremålet med god fart till övriga studenters jubel. Lite spektakulärt är det allt.
 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1868

Allt ok? eller inte

ForskningPosted by Åsa Mon, April 15, 2019 22:56:18
Den här publiceringen av vår artikel verkar vara en never-ending story. Igår fick jag ju mail att allt var klart för publicering och idag var det flera saker som var tvunget att rättas, anges och bekräftas.

N har jag försäkrats att allt är ok. Vi får väl se hur det är med den saken ... fortsättning följer säkert.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1867

Allt ok för publicering

ForskningPosted by Åsa Sun, April 14, 2019 11:44:02
Alla filer för artikeln som accepterats till Brains & Behavior har bedömts ok för publicering så nu är det närmare än någonsin smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1866

Inbjudan att vara guest editor

ForskningPosted by Åsa Sun, April 14, 2019 11:09:32
Inte alltför ofta får jag inbjudningar om att vara guest editor flör ett "special issue". Det hade såklart varit roligt, om det varit inbjudningar till riktiga tidskrifter, dvs. tidskrifter som inte är rovdjurstidskrifter.

Den här inbjudan låg i min e-post idagTack men nej tack!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1865

Manus på väg till produktion

ForskningPosted by Åsa Fri, April 12, 2019 09:16:00
Efter att ha åtgärdat figurformaten i vårt accepterade manus och återigen submittat det fick jag meddelande att manuset nu är på väg mot produktion.

Härligt besked en fredag!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1864

Ny dag, nya instruktioner

ForskningPosted by Åsa Fri, April 12, 2019 09:14:52
Idag hade jag fått mail om att vårt accepterade manus behövde ha figurerna i annat format än det inlämnade och att ett data availability statement skulle adderas.

Jaha, så då är det ju bara att ordna med det.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1863
« PreviousNext »