Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Rivstart i den kliniska vården

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, June 17, 2019 23:20:58
Idag var jag uppe på min strokeenhet för att kolla läget och parat lite med vår enhetschef. Hon var inte där men jag träffade på Björn, avdelningens överläkare. Vi tittade lite på vårdprogrammet som vi är i slutredigeringsfasen av. Vi satt på mottagningsrummet och där var också en patient som skulle ta blodprov. En av avdelningens duktiga undersköterskor, Therese, som just avslutat sjuksköterskeutbildningens fjärde termin försökte ta proverna.

Kvinnan sa sig vara svårstucken och berättade hur man brukat få tillkalla narkosen och att man till och med fått sticka henne genom assistans med ultraljud. Therese slet för att få lite blod. Jag såg att hon använde blodtrycksmanschett att stasa med, det som är mitt första trick och hon hade värmt kärlen sa hon och visade på en vattenfylld handske, mitt andra trick. Satt ner gjorde hon också, mitt tredje trick, men blod hade hon inte fått, ja inte tillräckligt i alla fall.

Nu får det vara klart sa läkaren efter en stund och bad att mottagningssköterskan skulle ta det men hon tittade hjälpsökande på mig och jag föll för frestelsen. Att få vara nära en riktig patient känns ju fint som omväxling till min undervisning.

Jag tyckte jag hittade ett fint kärl i armvecket men hade ingen lycka där. Jag hittade ett annat på handen som i och för sig verkade tunt men ändå tycktes kunna vara en möjlig kandidat.

På med mer värme, stasa med blodtrycksmanschetten, stick med butterfly och ... jo visst kom det blod. Jag höll ett stenhårt tag i såväl hand dom kanyl och Therese assisterad med rören och vips så var det klart! En härlig känsla för självkänslan och inte minst för patienten. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1933

SLAG-artikeln läses

ForskningPosted by Åsa Sun, June 16, 2019 22:58:59
Idag meddelade ReserachGate att vår artikel från SLAG-projektet har lästs inte mindre än 20 gånger sedan publiceringen i början av maj. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1932

Disputation om normer

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, June 16, 2019 22:57:32
I fredags disputerade en kollega Ellinor Tengelin med sin avhandling om normer och normkritik. Här ses hon i ivrigt samtal med en av personerna i betygsnämnden.

Hennes argumentation var övertygande och hon kan nu titulera sig dr Tengelin. Grattis!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1931

Anmäla bisyssla - även om jag ingen har

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, June 13, 2019 17:21:41
Åh, jag gillar verkligen inte administration för administrationens egen skull eller sådan administration som ter sig obegriplig.

Idag fick vi mail om att alla på Högskolan Väst måste anmäla bisyssla, även de som ingen har. Fullständigt ologiskt och något som bara skapar arbeta för både den som ska anmäla och den som ska hantera ärendet.

Nu har ju jag en bisyssla att anmäla så för min del är detta inte ett irritationsmoment men jag kan inte förstå varför den som INTE har en bisyssla ska anmäla det. Det är ju trots allt en majoritet som inte har det. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1930

Ännu en citering

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 21:59:31
ResaearchGate hade också hittat en citering åt mig idag. Kul när teknik kan vara till nytta för en. Jag hade ju inte hittat hälften av dessa om jag skulle bevakat detta på egen hand, i alla fall inte så snart efter publiceringen av de citerande verken.

Den här citeringen gällde den första av våra fördjupande artiklar med gruppen från Ersta Sköndal Bräcke Högskola, om att säga sanningen eller undanhålla den. Det är en artikel jag tycker mycket om kanske för att den är mer fördjupande än mina artiklar för den.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1929

Mia den här är till dig!

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 14:27:23
Min "favvo-trubadur" Henrik Widegren har en otrolig låtskatt på Youtube.

Här är en tribute till min kliniska enhets ovärderliga medicinska sekreterare Mia! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1928

Metodartikeln citerad igen

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 10:06:09
Min metodartikel om narrativ metod har ännu en gång citerats, nu för en kvalitativ studie inom området vårdvetenskap. Det kändes lite extra roligt att metoden använts i den kontext jag skrivit artikeln i.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1927

Deprimerande lönestatistik för sjuksköterskor

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 09:40:21
Enligt Vårdförbundets nyligen publicerade lönestatistik har jag en lön som efter 20 års arbete som sjuksköterska samt efter att ha disputerat och fått ett lönetillägg på 2000:- per månad inte ens kommer upp till medellönen för sjuksköterskor.

Sedan undrar man i ledningen för Västar Götalandsregionen varför man har svårt att både rekrytera och behålla sjuksköterskor. Det gör inte jag!

Statistiken visar tydligt att den lägsta lönen finns hos sjuksköterskor som har regioner som arbetsgivare. Vem vill ha lägst lön, mest arbete på obekväm arbetstid och sämst arbetsförhållanden i övrigt när det finns andra alternativ?!

Här kan du ta del av delar av statistiken

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/se-var-lonestatistik-for-2018/ • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1926

Ansökan granskas

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 00:04:22
Jag har fått besked att min docentansökan gått ut för granskning till en av de granskare jag föreslagit och att en annan va de förslagna granskarna just tackat jag. Det känns roligt eftersom vi bedömt deras kunskap som relevant för bedömning av min ansökan.

Man har bett att de ska vara färdiga med sina bedömningar så mitt ärende kan behandlas vid höstens första möte i anställningsnämnden, dvs 5 september. Det är ju bara en sommar mellan idag och det smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1925

Möte med forskningsgruppen i Gbg

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 00:02:00
Under tisdagen var jag i Göteborg för möte med forskningsgruppen jag är med i där. Vi fick en rapport om var projektet står nu och en redogörelse för datainsamling och analys av de data som hittills samlats in. Studien har Grundad teori som metod så insamling och analys pågår parallellt.

Forskaren som samlar in data är doktorand och hon var i ett stadie av total förvirring om vart hon står nu, vad analysen visat hittills och vart hon är på väg i forskningen. Igenkänningen till den egna doktorandtiden var total. Det paradoxala i detta är att ingen riktigt kan ändra denna känsla hos henne förutom hon själv. Jag hoppas att mötet hjälpt henne att se saker på ett nytt sätt och visat på möjliga vägar framåt.

Det ska bli spännande att följa och vara en del av projektet. Jag är ju med på grund av min kunskap om sjukdomen stroke som är hennes fokus och det är såklart roligt att det är den egna expertisen som gjort att jag tillfrågats.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1924

Metodartikeln citerad igen

ForskningPosted by Åsa Fri, June 07, 2019 22:52:32
Ännu en gång har jag fått meddelande från Google Scholar om att en av mina artiklar citerat mig. Det är min metodartikel om narrativ metod som citerats. Det var inte alls väntat när jag skrev den att den skulle bli så använd. Det är just nu min mest citerade artikel.

Det är lite extra roligt eftersom artikeln kom till av en slump. Planen var inte alls att skriva den men när vi satt med analysen av materialet för en annan artikel insåg vi att den här delen som handlade om metoden inte rymdes tillsammans med det empiriska resultatet. Jag kastade fram förslaget att dela på materialet i två delar och så gjorde vi det. Så bara var det nu inte, men nu är jag glad att vi fick det i hamn.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1923

Individuell uppgift tillsammans ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, June 04, 2019 22:22:37
Ibland blir man förvånad, som när vi konstaterade att två studenter lämnat in var sin inlämning av en examination de arbetat med tillsammans, dvs två identiska texter när det uttryckligen står att det är en individuell uppgift och de då alltså borde lämnat in varsina texter som inte är lika varandra.

Nu har vi rett ut att detta inte är att betrakta som misstänkt vilseledande utan "bara" som att inte ha följt instruktionerna. Därmed bedöms examinationen för dem båda som underkänd och de får göra om den. Var och en på egen hand då.

Att det inte bedöms som vilseledande innebär ju i alla fall att det inte blir tal om någon disciplinpåföljd vilket ju är bra för studenterna. Att bli underkänd är ju trist nog. Om examinationen är bra genomförd eller inte dvs om den hade nått kriterierna för godkänt kommer vi heller inte att få veta eftersom vi inte kommer bedöma deras examination då formalia inte följts.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1922

Snopet om citering

ForskningPosted by Åsa Tue, June 04, 2019 16:24:54
Jag hade fått meddelande från Google citations att en av mina artiklar citerats i en amerikansk avhandling. Då vi inte har tillgång till ProQuest som har dessa avhandlingar i fulltext har en vän i Umeå bistått mig med denna .

När jag söker i dokumentet inser jag att där finns en referens till min forskning men att den inte inte används i texten. Antingen har författaren missat att använda den där det var tänkt eller så ska referensen inte vara med.

Snopet. Folk borde verkligen bli bättre på referenshantering!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1921

Tre av fem avklarade - examinationer

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, June 04, 2019 16:22:13
Idag var det examinationer av uppsatser både av magisteruppsatser, där jag handlett två stycken och av kandidatuppsatser där jag är examinator för fem stycken.

Det var alltså lite bråda tider för mig. Jag lyckades examinera mina första två uppsatser, rusa till magisterexaminationerna och ta del av deras examinators bedömning av arbetena för att sedan träffa det tredje paret studenter som skrivit kandidatuppsats.

Dagen har varit bra och nu återstår två examinationer imorgon. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1920

50 läsningar av artikel

ForskningPosted by Åsa Sun, June 02, 2019 22:47:51
Researchgate meddelade idag att en av mina artiklar lästs inte mindre än 50 gånger!
Det känns väldigt roligt eftersom det är en artikel som är en syntes av alla delarbetena för min avhandling. Vi gjorde en sekundäranalys av data från alla delstudierna och kunde på så sätt visa vad kommunikation innebär vid bråd död, med stroke som exempel.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1919

Stort intresse för ny artikel

ForskningPosted by Åsa Wed, May 29, 2019 17:09:11
Min senast publicerade artikel "Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy har redan nått 20 läsningar enligt ReserachGate. Det är fler än min andra nyligen publicerade artikel fått och på kortare tid. Jag gissar att det berso på att de flesta som följer mig är intresserade av det som är närmare mitt avhandlingsarbete än det som är en utvidgning av detta. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1918

Kurs för reviewers

ForskningPosted by Åsa Tue, May 28, 2019 21:05:49
Jag går en online-kurs som Publons Academy har för reviewers. Syftet är att man ska bli en bättre reviewer och vem vill inte det?!Gå kursen du också: https://publons.com/academy/enrol/?next=/academy/enrol/questions/

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1917

Läsa examensarbeten

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, May 28, 2019 17:55:11
Just nu ägnar jag så gott som all min arbetstid och för all del en hel del fritid också åt att läsa examensarbeten som ska examineras nästa vecka.

Hittills har det varit en positiv syssla. Jag tycker nog att de jag läst hittills är bättre än arbetena brukar vara. Verkligen roligt! Jag hoppas det står sig. Mitt arbete blir betydlit roligare då.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1916

Besked om manus

ForskningPosted by Åsa Tue, May 28, 2019 10:41:28
Igår fick vi besked om vårt manus. Beslutet blev avslag. Det var givetvis tråkigt men framförallt ter det sig smått obegripligt när man läser reviewernas kommentarer. Båda är positiva och har bara få synpunkter som jag ser att det vore relativt snabbt och lätt att åtgärda.

Jag har sällan fått så positiv återkoppling från reviewerna på artiklar som accepterats. Mycket märkligt men det är ju bara att acceptera editorns beslut.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1915

Besked om att besked kommer

ForskningPosted by Åsa Sun, May 26, 2019 19:20:53
Under helgen har vi fått mail om att vår artikel har bedömts av reviewerna och att editorn nu ska ta ställning till vilket besked vi kommer att få. Det här har jag bara varit med om en gång förut för alla de submissions jag gjort av artiklar.

Jag tycker det är lite fint att hålla en som forskare uppdaterad om vad som händer och nu vet vi ju då alltså att vi snart kan ha ett besked att vänta.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1914
« PreviousNext »