Disputeradsjukskoterska

Korrelation och korrelationskoefficienterUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Tue, December 11, 2018 23:27:09

Idag har jag läst uppsatser inför kandidatuppsatskursens andra metodseminarium. En av uppsatserna använder både kvantitativa och kvalitativa artiklar. I resultatredovisningen använder de korrelationskoefficienter och där anges ett av resultaten ha ett värde på 0.2. Här insåg jag att det behövs lite mer metodkunskap och hittade då ett bra Yoytubeklipp som beskriver korrelationer.Ett mycket bra klipp som väl illustrerar korrelationskoefficienter och vad de står för.Your mobile does not support playing flash video.

Julkaffe på SkaraborgsinstitutetForskning

Posted by Åsa Tue, December 11, 2018 23:16:15

Idag hade Skaraborgsinstitutet sitt årliga julkaffe. Ett tillfälle då många av de forskare som får stöd från dem samlas, pratar och fikar tillsammans.

En lite nyare tradition är att alla som är där och fikar får en bok. Jag hade svårt att välja och valde därför på rekommendation och detta var den boken.

Blog imageJag hoppas det blir en angenäm läsning i jul.

Förfrågan om att ingå i forskargruppForskning

Posted by Åsa Mon, December 10, 2018 22:39:36

Jag har fått en förfrågan via mail om att ingå i en forskargrupp som ska starta ett projekt om stroke där personers egna upplevelser ska studeras och där också olika registerdata ska användas.

Kul att bli tillfrågad och ett projekt som ligger mitt i mitt intresse. Det var just den aspekten som inte rymdes i mitt avhandlingsarbete.

Att dessutom en av mina gamla doktorandkollegor också ingår i projektet är en bonus. I januari ska vi träffas för att diskutera projektet närmare. Det ser jag fram mot.

Canvas införsUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Mon, December 10, 2018 22:36:30

Idag har min kollega Malin och jag varit på utbildning om den nya lärplattformen Canvas som ska ersätta vår gamla lärplattform DisCo.

Det kändes alldeles oöverstigligt när vi var på visning av plattformen eftersom allt är nytt, alla termer, uppbyggnad och arbetssätt men vi kunde också se dess fördelar.

När vi sedan satte oss för att själva arbeta med plattformen och lägga upp en av våra kurser så insåg vi att det nog inte skulle vara fullt så besvärligt som det framstod.

Vi fick rådet att inte använda för mycket flashiga funktioner utan gå på basfunktionalitet nu i vår första omgång men då vi har ett helt webbaserat upplägg är det inte en möjlig väg. Det bygger liksom på att man använder många extrafunktioner.

Jag har gott hopp om att vi ska få till det.

VILÄR-konferensen 2018Universitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Thu, December 06, 2018 23:48:59

Idag har jag presenterat den webbaserade strokekompetensutbildningen som idé för hur högreutbildning kan organiseras för att stödja vårdens behov.

Blog imageKonferensen har ett litet format men de som var där tyckte det var ett mycket imponerande projekt och en verklig resurs med så mycket kunskap samlad för en särskild verksamhets behov. De kunde också se dess potential för andra verksamheter.

Kul, för det var ju det vi ville visa upp.

Den farliga ensamhetenDebatt

Posted by Åsa Wed, December 05, 2018 17:03:31

Min kollega dr Eric Berholds har skrivit en insändare i den lokala tidningen om ensamhetens negativa effekter. Ensamhet eller social isolering är dubbelt så farligt som fetma, mindre hälsosamt än att inte träna och lika skadligt som att röka 15 cigaretter om dagen.

Blog imageLåt oss alla bidra till en bättre hälsa genom att motverka människors ensamhet. Julen är ett utmärkt tillfälle att tänka extra på dem som är ensamma. Insändaren handlar nu inte om den enskildes bidrag till att minska ensamhet utan samhällets ansvar för detta. Bra skrivet Eric!

Jubileum som passerade helt obemärktForskning

Posted by Åsa Wed, December 05, 2018 14:37:39

Jag insåg idag att jag gjort 11 reviewer i och med de två jag gjorde förra månaden. Jag har alltså passerat 10 reviewer utan att ha noterat det och det känns lite snopet.

Allt som går att fira ska firas

Blog image

Inbjudan och framförhållningHälso- och sjukvård

Posted by Åsa Tue, December 04, 2018 23:38:57

Igår var jag på ett möte för ett nystartat nätverk där inbjudan kommit med fyra dagars framförhållning. På mötet försvarade man sig med att de som var på förra mötet vetat om ända sedan dess när mötet var. Ja men vilken tröst för den som inte kunde vara med sist. Den ges ju typ nästan ingen chans att vara med på nästkommande möte heller på det sättet.

Några anteckningar från mötet hade man inte heller skrivit för man hade inte tänkt ha det så formaliserat. Det var var och ens ansvar att hålla sig uppdaterad.

God tanke. Den som inte kan vara med på ett möte ges alltså ett ansvar för att hålla sig uppdaterade genom att vaddå?

När mötet avslutades hade vi beslutat att skriva minnesanteckningar från mötet som skickas ut till de som inte kan vara med. Datum för möten beslutas och förs in i minnesanteckningen.

HLR x 2Universitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Thu, November 29, 2018 17:19:30

Två dagar i rad har jag haft utbildning i S-HLR för sjuksköterskestudenterna i T5. Det är alltid lika roligt att ha undervisning i HLR men när man har det två dagar i rad så här kan det ändå kännas lite mycket. Tur att det inte är samma studenter båda dagarna så något är nytt i alla fall.

Blog image

Svar på kommentarer på granskningUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Sun, November 25, 2018 23:55:10

I fredags fick vi språkgranskarens svar på våra kommentarer och frågor till den granskning hen gjort av vårt manus. Kvinnan vi haft kontakt med på firman föreslog att vi kan höras med granskaren på Face-Time om vi inte förstår svaren. Jag tänker att om en person som har språk som sitt huvudsakliga arbete inte kan uttrycka sig så pass klart i text att det går att förstå, då kanske hen är på fel plats.

Jag gissar att hen lagt mer tid på att svara på våra frågor än på själva granskningen för det är ganska omfattande svar vi fått på sina ställen. På flera ställen skrev granskaren att frågorna var bra och rättfärdigade. På många ställen svarade granskaren att vi kunde skriva så som vi hade gjort och alltså kunde bortse från hens justeringar. På flera ställen skrev granskaren att den inte hade förstått vår text rätt men nu insåg att det vi skrivit var korrekt.

Efter att ha läst granskarens svar på våra kommentarer och frågor har jag en känsla av att språkgranskaren mer har haft läsaren och att texten ska "flyta lätt" i åtanke än vad vi egentligen ville säga med vår text. För mig som forskare ter det sig som en både märklig och dålig strategi.

På flera ställen skrev granskaren "jag antog att" och "för mig betyder det" och det tycker jag verkar som tveksamma eller snarare dåliga utgångspunkter för en granskare. Att ge sig till att ändra för att man "tror" att något är på ett visst sätt verkar inte heller så bra. Jag tycker att det hade varit bättre att skriva en kommentar med en fråga och ett förslag i den än att ändra på texten som står.

Nu har jag äntligen tagit mig genom texten och skickat den till mina medförfattare för en sista koll. Förhoppningsvis kan vi submitta manuset i början av veckan.

Avhandling om ej HLRUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Sun, November 25, 2018 23:45:50

I fredags var jag på disputation i Uppsala. Det var en tjej jag träffade på etikkonferensen i Leuven, Mona Pettersson som disputerade med en avhandling om ej HLR i onkologisk och hematologisk vård. Hon är också kollega till min medförfattare Tove så vi hade sällskap till disputationen vilket ju var trevligt i sig.

Blog imageJag tyckte att opponenten ställde lite märkliga frågor, eller i alla fall frågor som jag hade svårt att förstå vad hen ville ha för svar på men också vart det var tänkt att de skulle leda. Jag tror Mona tyckte detsamma för opponenten var inte nöjd med svaret och frågade om men utan större framgång. Efter detta blev frågorna "bättre" i så motto att en kunde förstå både dem och vilket svar som var tänkt.

Efter en rekordkort överläggning efter disputationen, en knapp halvtimma, kom beskedet. Godkänd!

Grattis doktor Mona!

Blog imageHennes avhandling är dramatiskt snygg i svart. Jag hade också tänkt ha min avhandling i svart men den idén "stals" av en doktorandkollega.

Göra det noggrant?!Forskning

Posted by Åsa Thu, November 22, 2018 23:46:03

Idag fick jag mail från firman som ska göra om vår språkgranskning. Vår kontaktperson där meddelade att granskaren behövde lite mer tid på sig då han ville "göra det noggrant så det inte uppstår några missförstånd" när vi går igenom texten igen.

Som kund är jag glad för detta men anser att det hade varit en poäng i att göra granskningen noga första gången så hade vi inte behövt vara i den här situationen nu.

Ina-finaUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Wed, November 21, 2018 23:15:31

Detta fina meddelande mötte mig när jag avslutat min undervisning idag. Placerat på ett ställe jag inte kunde missa.

Blog image
Så varm jag blev i hjärtat när jag såg det. Tack bästa Ina!

Ps. Jag hade undervisning i hjärt- och lungräddning idag smiley

Rekordsnabb handläggningUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Wed, November 21, 2018 23:12:10

Igår kväll skickade jag in en ansökan om finansiering av deltagande i VILÄR-konferensen 2018 från LINA-miljön.

Jag skickade in ansökan kl 23:25 och hade redan kl 23:47 ett svar. Beviljad!

Jag har aldrig varit med om så snabba handläggning förut. Så kan det bara vara på en mindre högskola!


Föreläsning om konfusionHälso- och sjukvård

Posted by Åsa Tue, November 20, 2018 23:34:57

Idag hade jag del två av min föreläsning om konfusion. Inte så många som var med vid del ett var där idag men det är ju så det är när man lagt det på APT-tiden.

Jag är glad att vi kunnat använda det här sättet att arbeta på med korta föreläsningar om ett fokuserat ämne som följts upp med flera tillfällen. Hoppas också att de som varit med känner att det gett dem något som de kan ha nytta av i det praktiska arbetet.

Deltagande i ForumspelUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Tue, November 20, 2018 23:32:06

Idag har jag deltagit i utbildning i Forumspel. Tanken är att kunna använda oss av detta i sjuksköterskeutbildningen.

Jag har inte sett eller deltagit i Forumspel tidigare så det var en spännande upplevelse och jag tycker metoden verkar intressant. Jag ser potential i den för vår utbildning.

Så här såg det ut när vi var skulle välja problemområde att arbeta med i våra forumspel.

Blog image

Undanflykter om granskningForskning

Posted by Åsa Tue, November 20, 2018 00:48:02

Idag fick jag svar på mitt mail angående språkgranskningen jag inte var nöjd med.

Det var mest undanflykter om att granskning kunde göras på olika sätt och att det som vi fick tillbaka var förslag där vi inte behövde genomföra alla dessa.

Ja jag förstår också att en granskning kan göras på olika sätt men jag vet ingen som hade blivit nöjd med att helt nya ord stoppas in i meningar som inte ska vara där så att våra argument om vad andra studier visat helt plötsligt ger en oriktig beskrivning av den population som undersökts.

Jag vet heller ingen som skulle vara nöjd med att den osäkerhet man försöker ange genom att skriva sådant som "detta kan innebära" tas bort och ersätts med "detta innebär".

Jag vet inte heller någon som skulle vara nöjd med att helt plötsligt få helt nya slutsatser dragna för ens studie om saker man inte kan dra slutsatser om eftersom man inte undersökt dessa.

och detta alldeles oavsett hur korrekta dessa justeringar är ifrån ett rent språkligt perspektiv. Stämmer justeringarna inte med det som texten skulle säga så är de ju alldeles värdelösa.

Det är inte heller lätt för oss, som ju har haft behov av en språkgranskning att förstå vilka justeringar som anses som valbara och vilka som är viktiga för att det som stod var helt fel att skriva.

Slutligen angav firman att granskaren hade över 20 års erfarenhet av att granska vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar och också undervisar i academic writing.

Nåja, att man gjort något länge innebär ju inte nödvändigtvis att man är bra på det.

Granskaren skulle se över den gjorda granskningen utifrån våra kommentarer.


Normer och jämlik vårdUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Tue, November 20, 2018 00:39:47

Måndagen innehöll en dag om normkritik och jämlik vård. Spännande och intressant enligt min mening. även om jag hört det förut så finns finns det nya saker att säga eller kanske nya saker som jag hör.

Förmiddagen ägnades åt normkritik och eftermiddagen år jämlik vård. VGRs Kunskapscentrum för jämlik vård var där representerat av Mikael Bengtsson. Han hade med sig lite material där dessa kort fångade mitt intresse.


Blog image

Vändande mail?Universitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Fri, November 16, 2018 14:08:14

Jag använde uttrycket "vändande mail" i ett besked till en student om när jag ville ha svar från hen.

Detta var tydligen ett okänt uttryck för studenten som inte trodde det låg någon form av tidsgräns i det. Alla andra studenter som fick samma besked svarade mig samma dag eller dagen efter. Helt okänt för åldersgruppen var uttrycket alltså inte.

Jag noterar att jag ska uttrycka mig mer precis fortsättningsvis. Hur skulle du ha uppfattat uttrycket? Lämna gärna en kommentar om det.

Språkgranskning med "gentle hands"?Forskning

Posted by Åsa Fri, November 16, 2018 11:31:27

Igår fick vi tillbaka ett manus från språkgranskning. I deras reklam säger de uttryckligen att de utför sina granskningar med "gentle hands" och försöker bevara författarens språk och uttryckssätt.

Efter en första snabb läsning av granskningens resultat kan jag inte instämma i det. Jag tycker granskaren gått väl hårt fram och hen har också på flera ställen lagt till ord som INTE ska vara med och som helt förändrar betydelsen. Som exempel så har hen lagt in ordet "students" på flera ställen så att det som handlade om sjuksköterskor i vårt manus nu handlar om sjuksköterskestudenter. Det är ju inte alls samma sak. Det blir också svårt för oss att skriva saker som "det som visats gälla för sjuksköterskor ses i vår studie också gälla för sjuksköterskestudenter" när meningen om sjuksköterskorna är borttagen.

Det är bara att hugga in för att se vad av det som är justerat som kan vara kvar och vad som måste ses över av granskaren igen.