Disputeradsjukskoterska

Utbilda hela HV! insats för livetUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Thu, April 18, 2019 11:19:00

Vi har fått en fråga från rektor om att utbilda "hela HV" dvs. all personal, 625 personer i Hjärt- och lungräddning. Det känns jätteroligt att rektor anser att det är en så viktig fråga och att vi på IH fått förtroendet att göra detta.

Det finns bara ett litet problem ... det material vi har är inte avpassat för utbildningsinsatser av den omfattningen. Vi kan utbilda sådär 10-12 personer i taget och då blir det rätt så många grupper.

Nåja, vi utformade ett förslag med inköp av 50 nya dockor som accepterades så nu blir det en hel vecka med HLR för hela slanten en hel vecka i höst!

Omexaminationen stör?!Universitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Thu, April 18, 2019 08:45:25

Som kursansvarig får jag många mail från studenter om sådant som rör kurser. En sak jag fått mail om och finner intressant är studenter som inte förstår syftet med att göra en omexamination när man inte nått Godkänt på examinationen. Omexaminationen upplevs också ta tid från kommande kurs.

Ja det är ju ett sätt att se på saken. Ett annat är att studenten måste kunna uppvisa kunskaper om kursen som examinerats för att nå Godkänt. Det kan man bara göra via en omexamination. Där får hen som som haft brister i sin kunskap via "en andra chans" möjlighet att visa att hen har nått nödvändig kunskap. Att bara få återkoppling är inte tillräckligt för att lärosätet ska kunna garantera att kunskapen finns. Att det tar tid att göra en omexamination är nog visserligen sant men ofrånkomligt.

Examinationen är ju det sätt som studenter visar att de tillgodogjort sig kursens innehåll på. Det är garantin för att studenterna har nödvändig kunskap. Godkännandet är så att säga kvittot på att man tillgodogjort sig kunskapen och som bevis på det får man ett antal kurspoäng som man använder för sin examen.

Om man inte når Godkänt kan man heller inte få kurspoäng. När man går ett program är de kurser som ingår för examen fastställda och om man inte har den kunskap som krävs kan man följaktligen inte ta examen. För ett legitimationsyrke som sjuksköterskeyrket är det av största vikt att lärosätet kan garantera att alla som nått godkänt på kurser har nödvändig kunskap.


Bättre och bättre dag för dag ...Forskning

Posted by Åsa Wed, April 17, 2019 16:28:27

Jag handleder en uppsats på magisternivå där studenterna använder registerdata. De tänkte det var smart att göra så då de skulle ha sina data redan från starten. Deras tanke var att det skulle vara enklare och spara dem tid.

Jag har nog hela tiden sagt till dem att det självklart sparar dem tid avseende att smala in data men att de kommer ha andra utmaningar att arbeta med.

Nu en bit in i att analysera sina data tror jag de börjar ana vad jag syftade på men deras examensarbete förbättras steg för steg och från gång till gång som jag läser det. De hittar en del riktigt intressanta saker i sina data tycker jag.Reviderat manus re-submittatForskning

Posted by Åsa Wed, April 17, 2019 12:12:47

Jag har just re-submittat vårt manus som vi fått möjligheten att revidera. Vi hoppas att det nu ska bedömas som ok att publiceras.

Manuset hade överförts från en tidskrift med snäv begränsning till en utan vare sig begränsningar av antal ord, antal tabeller, figurer eller andra grafiska element eller antal referenser. Det gjorde att vi fick möjlighet att breda ut oss lite för att svara på reviewernas kommentarer. En av dem hade specifikt kommenterat att den tyckte att en del av manuset var för kortfattat och bad oss utveckla den. Det var ju roligt att kunna göra det efter att ha skurit med osthyvel för att nå ordbegränsningen. Nu fick delar av vår text flytta med in i manuset igen.

Omöjligt att missförstå - bra omdömeHälso- och sjukvård

Posted by Åsa Tue, April 16, 2019 23:09:01

Jag frågade den arbetsterapeut som haft hand om tredje träffen i Webbstrokekompetensutbildningen hur det varit och hur instruktionerna för träffen varit att förstå och han svarar:

- Jag brukar ha svårt att förstå instruktioner men de här var omöjliga att missförstå.

Det måste väl vara ett bra betyg smiley

"Heimlich" på tvåUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Mon, April 15, 2019 23:06:24

Idag hade jag S-HLR utbildning för sjuksköterskestudenter i grundutbildningen. När jag beskrev att man kunde vara två personer för att göra det som förut hette "Heimlich-manöver" och som numera heter buktryck, på en person som satt ner, om man inte nådde runt ensam, t.ex. för att personen satt i rullstol eller i en stor åbäkig fåtölj, så ville några av studenterna genast prova detta.

De gjorde det med hjälp av en luftvägsstoppsväst som man kan simulera buktryck med. Det är en väst som man sätter på sig med en utvändig säck där man stoppar ett stoppande föremål i och som man med behållarens instängda luft kan få att åka ut genom att en kamrat gör ett buktryck på den.


Studenterna utrustade en sittande kamrat med västen och grep sig an uppgiften och det med bravur. Ut flög det "fastnade" föremålet med god fart till övriga studenters jubel. Lite spektakulärt är det allt.

Blog image


Allt ok? eller inteForskning

Posted by Åsa Mon, April 15, 2019 22:56:18

Den här publiceringen av vår artikel verkar vara en never-ending story. Igår fick jag ju mail att allt var klart för publicering och idag var det flera saker som var tvunget att rättas, anges och bekräftas.

N har jag försäkrats att allt är ok. Vi får väl se hur det är med den saken ... fortsättning följer säkert.

Allt ok för publiceringForskning

Posted by Åsa Sun, April 14, 2019 11:44:02

Alla filer för artikeln som accepterats till Brains & Behavior har bedömts ok för publicering så nu är det närmare än någonsin smiley

Inbjudan att vara guest editorForskning

Posted by Åsa Sun, April 14, 2019 11:09:32

Inte alltför ofta får jag inbjudningar om att vara guest editor flör ett "special issue". Det hade såklart varit roligt, om det varit inbjudningar till riktiga tidskrifter, dvs. tidskrifter som inte är rovdjurstidskrifter.

Den här inbjudan låg i min e-post idag

Blog image

Tack men nej tack!

Manus på väg till produktionForskning

Posted by Åsa Fri, April 12, 2019 09:16:00

Efter att ha åtgärdat figurformaten i vårt accepterade manus och återigen submittat det fick jag meddelande att manuset nu är på väg mot produktion.

Härligt besked en fredag!

Ny dag, nya instruktionerForskning

Posted by Åsa Fri, April 12, 2019 09:14:52

Idag hade jag fått mail om att vårt accepterade manus behövde ha figurerna i annat format än det inlämnade och att ett data availability statement skulle adderas.

Jaha, så då är det ju bara att ordna med det.

Skaraborgsinstitutets forskningsfestival 2019Forskning

Posted by Åsa Thu, April 11, 2019 22:49:55

Idag hade Skaraborgsinstitutets sin årliga forskningsfestival på Insikten Skaraborgs sjukhus i Skövde. Det var ganska många deltagare utöver de som presenterade egen forskning.

Blog imageDet var många intressanta föredrag under dagen och det är spännande att ta del av all den forskning som pågår i det egna närområdet.

Helt hundraForskning

Posted by Åsa Thu, April 11, 2019 21:37:56

Idag fick jag meddelande från ReserachGate att min avhandling lästs där 100 gånger!

Blog imageDet känns jätteroligt att den lästs så mycket trots att den är skriven på svenska.

Proof för artikelForskning

Posted by Åsa Thu, April 11, 2019 00:38:23

ikväll kom proofet för en av våra accepterade artiklar. Det är alltså nära nu. Det var mest småsaker att ordna till och så en sak som var lite mer arbete med.

De vill att vi använder oss av deras rubriker för abstraktet, rubriker som är avpassade för emipriska studier. Vår artikel är en teoretisk artikel så det är inte allas logiska eller relevanta rubriker. Som att pressa in en boll i ett litet fyrkantigt hål. Inte så lätt.

Jag har frågat medförfattarna om råd. Kanske kan vi maila och be att undantas från denna standardiserade mall?

Positiv återkoppling - från studenter och kollegaUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Wed, April 10, 2019 23:21:40

Idag var det metodseminarium i uppsatskursen för studenterna i grundprogrammet som ska skriva kandidatuppsats. Jag är examinator för en grupp med sex uppsatspar som handleds av tre handledare.

Den ena av handledarna tyckte att seminariet var mycket bra och givande, både för studenterna och henne som handledare. Hon hade aldrig varit med om ett sådant seminarium som var så undervisande och gav så mycket tillbaka till studenterna under de år hon varit handledare.

Roligt att höra att mitt sätt att organisera seminariet uppskattas men samtidigt blir jag både förvånad och beklämd. Hur har dessa examinatorskollegor då agerat vid seminarierna? Vår uppgift som examinatorer är väl att undervisa studenterna och skapa en samsyn med handledarna om hur en uppsats bör skrivas. Jag kan inte se min uppgift på annat sätt i alla fall. Studenterna ska ju ha nytta av seminarierna annars kan det ju kvitta att vi har dem.

Även studenterna tyckte att seminariet varit bra och gett dem mycket att ta med i det fortsatta arbetet. Bra! Det var min mening.

Studenter önskar ytterligare föreläsningUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Tue, April 09, 2019 16:40:49

Idag fick jag ett mail från en student i kursen för examensarbete som tyckte att de fått för lite undervisning om referenshantering under utbildningen och att vi lärare i alltför liten utsträckning kommenterat deras referenshantering i inlämningar de gjort.

Studenten undrade därför om vi inte kunde lägga till en föreläsning om just referenshantering i pågående kurs.

Klart jag som kursansvarig och tillika intresserad av referenshantering vill tillmötesgå denna önskan! En sådan föreläsning är nu tillagd.

Kvällen ger arbetsro - men vill jag jobba då?Universitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Mon, April 08, 2019 23:29:36

Jag har under kvällen ägnat mig åt att granska studenters texter för onsdagens metodseminarium. Under de två timmar jag suttit med detta har jag bara blivit avbruten en enda gång och då som en följd av ett mail jag själv just skickat iväg.

Det är väldigt stor skillnad på att arbete när man kan göra det helt ostört men och är kommer mitt men, vill jag verkligen använd min fritid till arbete?

Nej det vill jag inte, men jag vet faktiskt inte hur jag skulle få ihop mitt arbetsliv om jag inte gjorde det. Då är det i alla fall en liten tröst att i alla fall få arbeta ostört och vara produktiv under den tid jag arbetar på min fritid.

Brandkårsutryckningar hela dagenUniversitets/högskolevärlden

Posted by Åsa Mon, April 08, 2019 17:42:07

Idag har jag blivit avbruten mest hela tiden i det arbete jag tänkt göra, en presentation jag ska hålla på torsdag, för att hantera akuta ärenden.

Än har det varit studenter, än kollegor, än ärenden av administrativ art som avlöst varandra med att påkalla en omedelbar uppmärksamhet. Det är inte lätt att "få något gjort" då. Med det menar jag att få något gjort avseende det jag avsett att göra, för jag har fått en hel massa saker gjorda, bara inte de som jag planerat eller behövde göra utan massor av andra saker. Dessa var ju viktigt att de blev gjorda men så här är det mest hela tiden.

Frågan är hur man ska kunna få något gjort av det som inte är akut?

Invigning av mottagningHälso- och sjukvård

Posted by Åsa Thu, April 04, 2019 00:27:18

Igår invigdes strokeenheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde sin sjuksköterskeledda mottagning. Där erbjuds patienter återbesök 1-2 månader efter att de skrivits ut från strokeenheten.

Mottagningen bemannas en dag per vecka av sjuksköterskorna Anna och Max.

Blog image

Jag svarade jaForskning

Posted by Åsa Tue, April 02, 2019 21:48:02

Jag har nyss slutfört två reviewer av submittade manus för två olika tidskrifter och hade fått en förfrågan om att göra ytterligare en.

Det tar en del tid att göra en review på ett bra sätt och komma med synpunkter som kan bidra till manusets förbättrande. Ibland fascineras jag över den låga kvaliteten som manusen håller rent vetenskapligt. Många uppvisar stora brister i metodkunskap. Men förutom att ta en del tid så tycker jag också att jag lär mig mycket på att läsa manus. Jag får nya insikter om både ämnen och metoder som jag inte haft och som jag tvingas sätta mig in i. Det ger en liten utmaning, lite som att gå en kurs.

Jag tackade ja till att göra även den här reviewen. En kvantitativ studie men tack och lov om stroke. Åtminstone en del som jag behärskar väl.