Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Utbilda hela HV! insats för livet

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 18, 2019 11:19:00
Vi har fått en fråga från rektor om att utbilda "hela HV" dvs. all personal, 625 personer i Hjärt- och lungräddning. Det känns jätteroligt att rektor anser att det är en så viktig fråga och att vi på IH fått förtroendet att göra detta.

Det finns bara ett litet problem ... det material vi har är inte avpassat för utbildningsinsatser av den omfattningen. Vi kan utbilda sådär 10-12 personer i taget och då blir det rätt så många grupper.

Nåja, vi utformade ett förslag med inköp av 50 nya dockor som accepterades så nu blir det en hel vecka med HLR för hela slanten en hel vecka i höst!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1873

Omexaminationen stör?!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, April 18, 2019 08:45:25
Som kursansvarig får jag många mail från studenter om sådant som rör kurser. En sak jag fått mail om och finner intressant är studenter som inte förstår syftet med att göra en omexamination när man inte nått Godkänt på examinationen. Omexaminationen upplevs också ta tid från kommande kurs.

Ja det är ju ett sätt att se på saken. Ett annat är att studenten måste kunna uppvisa kunskaper om kursen som examinerats för att nå Godkänt. Det kan man bara göra via en omexamination. Där får hen som som haft brister i sin kunskap via "en andra chans" möjlighet att visa att hen har nått nödvändig kunskap. Att bara få återkoppling är inte tillräckligt för att lärosätet ska kunna garantera att kunskapen finns. Att det tar tid att göra en omexamination är nog visserligen sant men ofrånkomligt.

Examinationen är ju det sätt som studenter visar att de tillgodogjort sig kursens innehåll på. Det är garantin för att studenterna har nödvändig kunskap. Godkännandet är så att säga kvittot på att man tillgodogjort sig kunskapen och som bevis på det får man ett antal kurspoäng som man använder för sin examen.

Om man inte når Godkänt kan man heller inte få kurspoäng. När man går ett program är de kurser som ingår för examen fastställda och om man inte har den kunskap som krävs kan man följaktligen inte ta examen. För ett legitimationsyrke som sjuksköterskeyrket är det av största vikt att lärosätet kan garantera att alla som nått godkänt på kurser har nödvändig kunskap.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1872

"Heimlich" på två

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, April 15, 2019 23:06:24
Idag hade jag S-HLR utbildning för sjuksköterskestudenter i grundutbildningen. När jag beskrev att man kunde vara två personer för att göra det som förut hette "Heimlich-manöver" och som numera heter buktryck, på en person som satt ner, om man inte nådde runt ensam, t.ex. för att personen satt i rullstol eller i en stor åbäkig fåtölj, så ville några av studenterna genast prova detta.

De gjorde det med hjälp av en luftvägsstoppsväst som man kan simulera buktryck med. Det är en väst som man sätter på sig med en utvändig säck där man stoppar ett stoppande föremål i och som man med behållarens instängda luft kan få att åka ut genom att en kamrat gör ett buktryck på den.


Studenterna utrustade en sittande kamrat med västen och grep sig an uppgiften och det med bravur. Ut flög det "fastnade" föremålet med god fart till övriga studenters jubel. Lite spektakulärt är det allt.
 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1868

Positiv återkoppling - från studenter och kollega

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, April 10, 2019 23:21:40
Idag var det metodseminarium i uppsatskursen för studenterna i grundprogrammet som ska skriva kandidatuppsats. Jag är examinator för en grupp med sex uppsatspar som handleds av tre handledare.

Den ena av handledarna tyckte att seminariet var mycket bra och givande, både för studenterna och henne som handledare. Hon hade aldrig varit med om ett sådant seminarium som var så undervisande och gav så mycket tillbaka till studenterna under de år hon varit handledare.

Roligt att höra att mitt sätt att organisera seminariet uppskattas men samtidigt blir jag både förvånad och beklämd. Hur har dessa examinatorskollegor då agerat vid seminarierna? Vår uppgift som examinatorer är väl att undervisa studenterna och skapa en samsyn med handledarna om hur en uppsats bör skrivas. Jag kan inte se min uppgift på annat sätt i alla fall. Studenterna ska ju ha nytta av seminarierna annars kan det ju kvitta att vi har dem.

Även studenterna tyckte att seminariet varit bra och gett dem mycket att ta med i det fortsatta arbetet. Bra! Det var min mening.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1859

Studenter önskar ytterligare föreläsning

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, April 09, 2019 16:40:49
Idag fick jag ett mail från en student i kursen för examensarbete som tyckte att de fått för lite undervisning om referenshantering under utbildningen och att vi lärare i alltför liten utsträckning kommenterat deras referenshantering i inlämningar de gjort.

Studenten undrade därför om vi inte kunde lägga till en föreläsning om just referenshantering i pågående kurs.

Klart jag som kursansvarig och tillika intresserad av referenshantering vill tillmötesgå denna önskan! En sådan föreläsning är nu tillagd.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1858

Kvällen ger arbetsro - men vill jag jobba då?

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, April 08, 2019 23:29:36
Jag har under kvällen ägnat mig åt att granska studenters texter för onsdagens metodseminarium. Under de två timmar jag suttit med detta har jag bara blivit avbruten en enda gång och då som en följd av ett mail jag själv just skickat iväg.

Det är väldigt stor skillnad på att arbete när man kan göra det helt ostört men och är kommer mitt men, vill jag verkligen använd min fritid till arbete?

Nej det vill jag inte, men jag vet faktiskt inte hur jag skulle få ihop mitt arbetsliv om jag inte gjorde det. Då är det i alla fall en liten tröst att i alla fall få arbeta ostört och vara produktiv under den tid jag arbetar på min fritid.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1857

Brandkårsutryckningar hela dagen

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, April 08, 2019 17:42:07
Idag har jag blivit avbruten mest hela tiden i det arbete jag tänkt göra, en presentation jag ska hålla på torsdag, för att hantera akuta ärenden.

Än har det varit studenter, än kollegor, än ärenden av administrativ art som avlöst varandra med att påkalla en omedelbar uppmärksamhet. Det är inte lätt att "få något gjort" då. Med det menar jag att få något gjort avseende det jag avsett att göra, för jag har fått en hel massa saker gjorda, bara inte de som jag planerat eller behövde göra utan massor av andra saker. Dessa var ju viktigt att de blev gjorda men så här är det mest hela tiden.

Frågan är hur man ska kunna få något gjort av det som inte är akut?

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1856

Att komma hem - arbete att ta tag i

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, April 02, 2019 00:58:51
Att ha semester är ju skönt men första dagen efter att ha varit borta är en dag jag lite bävar inför. Även om jag försökt att hålla koll på min mailkorg och svara på enkla mail eller mail av mer akut karaktär så finns det ändå en hel massa att ta tag i.

Det känns inte helt bra att känna att man nästan hellre avstår från att vara ledig för att det genererar så mycket arbete både som förberedelse för semestern och efter att man kommit hem.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1853

Vårt bokkapitel citerat

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, March 27, 2019 16:42:40
Min kollega Malin och jag skrev förra året ett kapitel i en bok om digitalisering av högre utbildning.

Nu fick jag meddelande via ResearchGate att vårt kapitel i den boken citerats i en alldeles rykande färsk artikel. Detvar redaktören för boken som skrivit en artikel om hur lärare i högskoleverksamhet skapar evidens för sin undervisning i olika kurser.

Roligt att han använt just vårt kapitel bland de trettioen kapitel som ingick i boken. Nåja, han citerade inte bara vårt kapitel utan även en fyra, fem andra, men ändå smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1852

Olika uppfattning om samma möte

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, March 11, 2019 13:36:41
Det är intressant hur vi människor är. Jag deltog i ett arbetsrelaterat möte som jag själv bedömer som rätt värdelöst. Jag anser inte att mötet var bra och jag bedömer lösningen som vi "kom överens om" som dålig.

Jag har sedan fått höra om detta möte från en kollega som sa att andra i mötet bedömt mötet som jättebra och som nådde en bra lösning.

Intressant att få denna inblick även om det inte gör att mötet, sett ur mitt perspektiv, blir bättre.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1841

Åsa x flera

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, March 08, 2019 16:01:50
På vår institution på Högskolan Väst är vi numera inte mindre än tre personer som heter Åsa och dessutom en Åse. Inte är vi i riktigt samma ålder heller utan spridda från ca 40 till 65 år.

Genom hela mitt liv har jag alltid varit ensam Åsa, förutom när jag läste till sjuksköterska då vi var inte var mindre än fyra Åsa i min kurs.

Detta gör saker lite mer komplicerade och jag inser plötsligt hur alla Marior, Annor och Emmor har det hela tiden. Så fort någon säger Åsa tror jag att det handlar om mig men nu är det inte alls säkert att det är så. Samtidigt inser jag att det finns fördelar med att inte alltid vara unik genom sitt namn, det kan ju vara vilken Anna som helst som sagt något men är det Åsa så har det alltid varit mig man syftat på. Att kunna vara en i en massa ... det är nytt för mig.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1839

Många mail blir det - Canvas

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, March 06, 2019 00:06:22
Vi har ju just bytt lärplattform på Högskolan Väst till Canvas. Det är nytt både för oss som lärare och för studenterna. Det innebär att vi alla behöver ha överseende med varandra då vi alla har ungefär lika dåliga kunskaper om systemet och dess funktioner.

Jag får många mail från studenter som inte hittar än det ena och än det andra eller som undrar över saker som är oklara för dem relaterat till Canvas. Jag försöker att svara alla glatt men ibland är det inte riktigt lika lätt, t.ex. när jag inser att studenterna inte läst så noga som de borde.

Jag hoppas att det blir mindre frågor till nästa termin när både vi och studenterna är mer vana.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1837

Gör din examinator glad ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, March 03, 2019 23:03:52
Jag läser examensarbeten inför examinationerna kommande vecka. Något som jag har konstaterat förut är hur glad man blir som examinator när arbetena är bra skrivna.

Ett arbete med bra språk och en röd tråd gör en så glad som examinator. Är dessutom ämnet intressant så är lyckan nästan gjord. Fram för fler bra examensarbeten, då blir examinatorns arbete både lättare och roligare.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1836

Så lite som behövs - glädje och omtanke

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, March 01, 2019 18:50:00
Så lite som behövs för att man ska känna sig både glad och att någon tänker på en. Den här lappen hittade jag på mitt skrivbord när jag skulle åka hem för dagen idag.

Ett meddelande från min fina kollega. Tack Pia!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1835

Bråda dagar

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, March 01, 2019 00:08:19
Jag har så fruktansvärt mycket att göra just nu så jag vet inte om jag kommer ro allt i land. Hela planeringen kraschade när jag fick inte mindre än fyra uppsatser att examinera. Tre av dem ska examineras vid ett seminarium nästa torsdag ...

Jag arbetar på

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1834

Canvas - beter sig som ett spädbarn och skapar frustration

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, February 22, 2019 15:22:50
Jag är inte riktigt kompis med vår nya Lärplattform Canvas än. Där finns massor av smarta och bra finesser och funktioner men den kräver också tillsyn på ett helt annat sätt än vår gamla lärplattform DisCo gjorde.

Idag har den skapat frustration för mig genom att jag skulle prova att rätta examinationer i Speedgrader. Det fungerade sådär. När jag försökte att istället ladda ned filen lyckades jag bara ladda ned den som pdf vilket inte var bättre än att kommentera i Speedgrader.

Tillslut, efter kontakt med IKT-pedagogerna hittade jag ett annat ställe att ladda ned filen från och DÅ lyckades det! Tack och lov för det. Nu kan jag rätta som jag är van. Det kommer att gå klart snabbare även om det innebär fler moment än att rätta i plattformen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1832

Många frågor trots information

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, February 21, 2019 23:22:17
Jag upphör inte att förvånas över studenter. Trots att de fått information om att examensarbetet skrivs i par om två studenter har jag fått många mail med frågor som:

- Vi är tre studenter som vill skriva ihop. Går det bra?

eller

- Jag vill skriva mitt examensarbete ensam. Jag vill bara kolla så det går bra.

Svaret på båda dessa frågor är alltså NEJ. Det går inte bra. Examensarbetet skrivs i par om två studenter. Punkt.

Jag vet inte vad i denna information som anses otydligt men tydligen något eftersom mail som dessa fortsätter att komma. Nåja, svaret blir samma hela tiden.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1830

Föreläsning i strokekurs i Göteborg

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, February 20, 2019 21:30:29
Idag var jag i Göteborg och föreläste om etik och palliativ vård vid stroke i en kurs om stroke som ges på avancerad nivå.

Deltagarna var intresserade och engagerade i min föreläsning, solen sken och jag kom hem tidigt. En bra dag helt enkelt!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1829

Examinationer i dagarna två

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, February 15, 2019 19:05:22
Idag var det andra dagen av examinationer i kursen Palliativ vård. Det är alltid roligt att träffa studenterna i små grupper som vi gör vid den här examinationen. Man får en närmare kontakt och studenterna kan komma med sina funderingar. Palliativ vård är ju ett ämne som ofta väcker många talkar så det brukar vara värdefullt.

Alla studenterna var så duktiga och då är det ju lätt att examinera!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1828

Trailer för vår nya specialistutbildning i palliativ vård

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, February 12, 2019 08:07:06
I höst startar Högskolan Väst sin nya specialistutbildning i palliativ vård. Idag råkade jag av en slump hitta utbildningens sida på nätet och följande trailer om den. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1825
« PreviousNext »