Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Inte jättebra ordning - mitt extraarbete i Norge

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, December 29, 2017 17:34:54
Jag har ju åtagit mig att vara extern granskare för ett norskt universitet, eller sensor som de kallar det. Jag blev tillfrågad med kort varsel och fick nästan ingen betänketid så jag tackade först nej, men då insatsen reducerats till knappt hälften tackade jag ja. Man har också bara tre veckor på sig för granskningen. Nu har jag bara den här veckan att använda för detta då jag har andra arbetsuppgifter nästkommande vecka.

Så mycket ordning har det dock inte varit. Två dagar efter att arbeten skulle finnas tillgängliga för oss granskare hade jag fortfarande inte fått någon instruktion om hur jag skulle komma åt arbetena. När jag stött på via mailen fick jag dem skickade till mig då de inte tyckte det var någon idé att ge mig access till deras system. Det klagar jag inte på. Att lära sig ett nytt system för en sådan liten arbetsinsats avstår jag gärna.

Så fick jag då arbetena men jag visste inte vad uppgiften studenterna haft var och inte heller hur dessa skulle granskas. Nytt mail Nu fick jag en instruktion för granskare tillsammans med beskrivning av vad uppgiften innebar. Hurra!

Nu har det gått mer än en vecka men jag har fortfarande inte fått deras instruktion för vilket betyg olika insatser ska ge. Det är ju lite dumt för de har ett betygssystem som det den svenska grundskolan använder idag med betyg från A-F där alla betyg utom F innebär godkänt.

Den interna granskaren har idag under eftermiddagen försökt få tag på detta då hon inte heller har den. Nu fick jag precis mail att jag kan Googla på betygssystemet och hitta det på Wikipedia.

Organisationen lämnar en del övrigt att önska.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1423

Julledighet ger ostört arbete

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, December 28, 2017 15:49:24
Att arbeta så här mellan jul och nyår har sina klara fördelar. Det blir mycket gjort då det är få störande och distraherande saker. Nästan inga mail kommer det så många andra verkar ha tagit ledigt och ingen kurs har jag heller som pockar på uppmärksamhet så här i slutet av terminen.

Det ger gott om tid att arbeta ikapp med sådant som jag skjutit framför mig de senaste veckorna då de inte varit så brådskande. Men någon gång måste även det som inte var brådskande tas omhand, och det blev nu.

Det har även gett ro att lägga sista handen vid den webbaserade kurs jag är ansvarig för tillsammans med min kollega Malin. Jag trodde att den var klar men insåg när jag kikade in i lärplattformen att det såg helt tomt ut för de som gick in där så det blev till att ordna med en välkomsthälsning och instruktioner för hur de som går kursen ska ta sig an den.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1418

Bokkapitlet tar form

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, December 22, 2017 13:30:44
Idag har jag arbetat med mitt och min kollega Malins bokkapitel som vi hoppas ska komma med i en bok om digitalisering av högre utbildningen som studentlitteratur ska ge ut. Vårt synopsis har blivit accepterat så det har passerat den första sållningen.

Nu har jag satt mig med texten på allvar och med utgångspunkt från det vi skickade som synopsis, utvecklat och lagt in referenser. Boken ska innehålla många exempel på hur digitalisering kan göras i högre utbildning så det ska tack och lov inte vara något långt kapitel, bara ca 5 sidor och med redan fördefinierade rubriker som inte får ändras. det underlättar ju såklart.

Jag har just gjort ett färdigt utkast som jag skickat till Malin. Känns skönt att ha kommit ytterligare en bit på väg smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1414

Rörigt till tusen - kommande kurs

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, December 20, 2017 17:31:41
Vid terminsstarten är det dags för tredje vändan av vår webbaserade kurs i omvårdnad på C-nivå. Därmed är det dags att lägga upp kursen på DisCo och se till att allt är i sin ordning.

Men det var det ju inte. Det låg en helt inaktuell kursplan kopplad till kursen och dessutom med kurslitteratur som inte alls ska ingå. När jag fick tag på en kursadministratör hade hon ytterligare en variant av kursplan som fanns att tillgå men inte heller den var rätt. Den var i och för sig bättre än den som låg men innehöll en hel massa stavfel. dessa gick ju som tur var att justera i alla fall.

Kurslitteraturen får vi uppdatera till senaste upplagan tack och lov och det som inte står som kurslitteratur i kursplanen finns med i kursPM. Det behövde också justeras så det tog ytterligare tid.

När jag väl skulle lägga upp kursen hade inte upplägget från förra terminen kommit med utan jag fick sitta och göra om alltihopa. Det är ett ganska omfattande upplägg eftersom den går helt på webben så det tog sin lilla tid.

Därefter gick det inte att lägga in två filmer som vi har använt i kursen. Jag slet som bara den och till slut kom en IKT-pedagog till min hjälp. Varför just de två filmerna inte gick att lägga in när det gick bra att lägga in alla andra på det sättet är en gåta.

Slutligen fungerade ju inte en hel del av de länkar som vi använt så då fick jag lägga om dem också. Det tog mig så gott som hela förmiddagen att ordna med detta.

Illegitimt arbete orsakat av bristande stöd från administrativa system för att använda orden från måndagens föreläsare om det gränslösa arbetet.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1411

Terminsavslutning med institutionen

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, December 18, 2017 22:41:13
Idag var det jullunch med institutionen som avslutning både på den här terminen och på dagens institutionsträff. Idag var fokus på den arbetsmiljöenkät vi deltagit i och en föreläsning om det gränslösa arbetet.

Det var intressant att se att resultatet från vår institution i så stor utsträckning överensstämmer med både Högskolan Väst i stort och med alla de universitet och högskolor i Norge som också använder samma enkät.

Det som är mindre kul är att vi alla verkar ha samma problem relaterat till arbetsmiljö. Det blir något att ta tag i under kommande år.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1410

Hoppsan - jag sa ja

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, December 18, 2017 22:34:02
Igår fick jag erbjudande om att fungera som extern examinator för litteraturstudier för studenter vid Bodö universitet.

Lite utan att veta exakt vad jag ger mig in i fann jag mig själv säga ja till detta trots att jag har en hel del annat jag både behöver och måste göra. Gott om tid är det inte heller, det ska vara klart tre veckor från och med 20 december dvs precis under den tidsperiod då jag har en del annat att ta tag i som t.ex. en review, ett bokkapitel och examination av inte mindre än 6 kandidatuppsatser.

Hoppsan så det blev ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1409

Luciatåg 2017

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, December 17, 2017 22:23:24
Vi hade ett spexigt luciatåg för vår, den dagen, mest nybakade doktor. Här är jag tillsammans med min fina kollega Birgitta. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1408

Disputationsfest för Maria Emilsson

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, December 14, 2017 11:34:12
Igår firade vi vår mest nybakade doktor på institutionen med en fest. Vi hade luciatåg med egenhändigt skrivna texter om festföremålet med luciasångernas musik. Detta var mycket uppskattat av både deltagare och Mia själv.

Just den här bilden är vid prefekten Åses tal (bakom ljusen) till Mia (till vänster i bild).

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1407

Ny doktor inom medicinsk vetenskap - Maria Emilsson

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, December 11, 2017 11:38:47
I fredags disputerade en kollega till mig på Linköpings universitet. Hennes avhandling handlar om följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med astma och med ADHD och kopplat till personlighetsdrag.


Här håller vår prefekt Åse Boman tal till henne precis efter beskedet att avhandlingen har getts godkänt av betygsnämnden.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1401

VILÄR-konferensen 2017

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, December 07, 2017 22:32:25
Idag var VILÄR-konferensens första dag. Konferensen inleddes med en keynotespeaker som pratade engagerat men om ett ämne som kanske inte var så enkelt att applicera för min del.
Därefter var det dags för min presentation. Mitt auditorium bestod av 3 personer, men det var en interaktiv session så vi hade en intressant diskussion som i och för sig mer handlade om det formulär vi använt i vår forskning än om verksamhetsintegrerat lärande. Nåja, presenterat har jag gjort i alla fall.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1400

Spikning av avhandling

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, December 06, 2017 22:17:18
Idag spikade en av våra medarbetar sin avhandling på Högskolan Väst, Susanna Höglund Arveklev. Spikning har sina rötter långt tillbaka i tiden och är ett av akademins arv från förr.

Lite högtidligt ska det vara och för tillfället bjöds det på bubbel och lite tilltugg.

Här är Susanna och vår prefekt som håller ett kort tal, spikningen, Susanna och avhandlingen och så en närbild på avhandlingen.
 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1399

Metodseminarium

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, November 16, 2017 17:59:21
Idag har det varit metodseminarium för de som skriver kandidatuppsats för att få en kandidatexamen.

Det märks att det är svårt att skriva en uppsats för den som inte gjort det. Det är mycket att ta upp men studenterna tycker att seminariet är väldigt givande. Även om man tar upp frågor rent generellt så kan de som skriver koppla det till sina egna uppsatser och fundera på om de har gjort som det ska göras eller om de behöver justera.

De som går den här kursen har inte en kandidatexamen men är verksamma sjuksköterskor med en äldre utbildning då inte utbildningen var akademiserad. Detta märks i att de väljer lite andra ämnen att skriva om än studenterna i grundprogrammet och nästan alltid är det kopplat till deras egen verksamhet. Däremot har de lite svårare med det vetenskaplig i uppsatsen då inte alla gått kurs i vetenskaplig metod precis före den här kursen så som studenterna i grundprogrammet gör. De har inte heller fått med sig det vetenskapliga förhållningssättet i sin äldre utbildning eftersom utbildningen inte såg ut så då.

Det är jätteroligt att få följa dem i deras skrivande och jag ser verkligen fram mot att ta del av deras färdiga arbeten.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1377

Nätverksträff i HLR i Malmö

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, November 14, 2017 12:37:01
Idag är jag i Malmö för nätverksträff för HLR-instruktörer i utbildningsverksamheten. Målgruppen är ganska heterogen så det är en utmaning att få till det bra. Det har börjat ganska bra i alla fall. Vi har just hört en kort föreläsning om agonal andning. Intressant att ta del av!


Här ses en del av deltagarna
 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1376

Vill du se innan vi skickar?

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, November 10, 2017 21:03:01
Vid handledningen idag frågade studenterna om jag ville se de brev de ska skicka till berörda för att fråga om de får intervjua sjuksköterskor i kommunal vård.

Jag undrar hur de tänkte. Tror de att det är lätt att skriva ett sådant brev? Tror de att de ska klara det helt på egen hand, utan feed-back från mig? Ja kanske det. Jag gissar att de kanske tänker annorlunda när de skickat de brev de avser att skicka ut till mig för påsyn. Det brukar bli ganska många kommentarer från mig när jag läser breven första gången.

den som hänger med här, den får svaret här under hösten/innan jul.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1372

Handledning i strid ström

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, November 09, 2017 22:52:44
Idag har det strömmat in mail från de studenter jag ska handleda på magisternivå.

Jag har tre studentpar som jag ska handleda och de har alla mailat mig och de vill alla ha handledning ... nu!

Nåja, tur jag har lite luft i almanackan så jag kan klämma in dem. Via Skype for business då. Jag har inte tid att åka till Trollhättan på hela nästa vecka. Tack för internet smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1370

VKF konferens 2017

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, November 07, 2017 23:58:44
Idag var det konferens i det västsvenska nätverket för pedagogik med ämnet återkoppling med digitala verktyg. Det var en intressant föreläsning på förmiddagen och bra presentationer på eftermiddagen. Däremellan fick vi chansen att prova själva. Kul att få höra hur andra gör och få idéer på vad man kan göra.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1368

VGR ses som SPAM?!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, November 03, 2017 10:33:02
Mailsystemet på Högskolan Väst har börjat identifiera e-post från VGRadresser som SPAM!

Det är inte alls bra när man som vi på vår institution har VGR som en av våra vanligaste samarbetspartners. Inte verkar IT kunna få till en lösning heller vilket är minst sagt förvånande. De har ju makten över vad som ska markeras som SPAM.

Den vanliga devisen gäller även här - Gör om, gör rätt!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1365

Invigning av Florence veranda

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, October 31, 2017 15:04:21
Igår hade vi invigning av Florence veranda, dvs det kontor som mina kollegor och jag delar.

Vi har en, eller snarare två fina skyltar som Malin gjort, på vår dörr.


Professor Eva Brink höll invigningstal och klippte bandet.


för alla kollegor som kommit för att vara med. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1360

Ja fast kanske ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Wed, October 25, 2017 16:43:00
Vi har redan fått svar på det synopsis till bokkapitel vi skickade in för en bok om digitalisering av högre utbildning. Vi fick ett -Ja ert bidrag kan nog passa. Skriv kapitlet så får vi se.

Det var ju ett halvkul besked. Att skriva ett bokkapitel färsigt som sedan kanske kommer att komma med i en bok, jaa vad säger man. Det är ju ett arbete som kan löna sig ... eller inte. Kul om det tas med annars helt bortkastat arbetet.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1353

Jag vill skrika - Läs innantill!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, October 23, 2017 16:29:57
Idag har jag lagt ut information om S-HLR till sjusköterskestudenterna och erbjudit ca halva kuresn tillfällen för detta.

Trots att jag har skrivit ett dokument med all information som behövs om vad man ska göra om man vill byta tid, om man blir sjuk, hurt man ska förbereda sig, hur man ska göra frö att få tillgodoräkna sig momentet från jobb os eller vad man ska göra om man inte hittar sitt namn bland de som erbjudits en tid nu så mailar studenterna till mig och frågar just dessa saker.

- Läs innantill då! vill jag skrika, men det gör jag ju inte och inte skulle det vara till någon nytta heller. HJag svarar istället att de ska LÄSA dokumentet.

Suck ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1352
« PreviousNext »