Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Skaraborgs sjukhus bygger ut

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, January 28, 2018 21:06:13
Skaraborgs sjukhus satsar offensivt och bygger ut sin verksamhet inom felar områden. Det senaste i raden är en utbyggnad som benämns ASP, akut-, service- och psykiatriblocket.

Här kan du läsa om det

Det är positivt med en satsning för framtiden och den visar att Skaraborgs sjukhus har en plan och en vision. Utbyggnaden beräknas vara klar 2022. Jag hoppas att sjukhuset vid det laget har lyckats vända trenden med brist på personal så alla nya lokaler kan användas fullt ut.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1453

Rädda hjärnanprojektet lockar läsare

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, January 28, 2018 20:59:13
Jag har lagt ut ett dataset för Rädda Hjärnan-projektet som strokeenheten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde deltagit i. Detta har nu lockat 20 läsare enligt ReseachGate. Kul! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1452

1177 och 112

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, January 26, 2018 11:02:19
När en person med symtom på stroke ringer till 1177, sjukvårdsrådgivningen och personen som svarar där tror att det är stroke som personen som ringer drabbats av vet den att personen ska åka ambulans till närmaste sjukhus för att kunna få reperfusionsbehandling.

För mig är det då självklart att den som svarar ska koppla samtalet vidare till 112 och inte be personen som ringt att lägga på för att sedan själv ringa 112. Nu är det inte så enkelt i vården så denna rutin finns inte i hela landet. Orsaken sägs vara spårbarhet för samtal. Vidarekopplade samtal går tydligen inte att spåra så som samtal där man ringer direkt gör. Detta är en viktig sak om samtalet bryts innan ärendet är färdigbehandlat så personalpå 112 kan ringa upp personen.

Jag hoppas detta kan få en lösning och att rutinen etableras i hela landet och alla personer med misstänkt stroke kan ett så snabbt omhändertagande som möjligt! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1450

Skaraborgs sjukhus flitigt i media

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 25, 2018 23:27:20
Skaraborgs sjukhus är flitigt i media just nu. Tyvärr äär det mesta som skrivs inte av positiv karaktär.

Här är de senaste rubrikerna:

Bristen på sjuksköterskor påverkar - det finns inga marginaler

Vårdplatser stängda - sjuksköterskor saknas

Misstänkt barnläkare anmäld av Skaraborgs sjukhus

Unika tjänster med högre lön

Även om den sista av rubrikerna låter positiv så beror den på svårigheten att rekrytera och behålla personal. Det behövs mer positiva nyheter om sjukhuset om de ska framstå som en attraktiv arbetsgivare.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1447

Skaraborgs sjukhus hållning är restriktiv

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 25, 2018 23:22:26
En ny lag om läkemedelsadministration öppnar för möjligheten att undersköterskor ska kunna administrera läkemedel även på sjukhus. Som lagförslag väckte detta mycket motstånd från flera håll men nu är alltså lagen en realitet.

Skaraborgs sjukhus chefläkare Christer Printz säger till den lokala tidningen att sjukhuset avser att vara restriktiva med denna möjlighet. Bra! Heja dig Christer smiley

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1446

Förhinder ger luft i schemat

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, January 23, 2018 09:26:36
Jag skulle ha handledning på min kliniska enhet idag men blev nyss uppringd med meddelandet att de inte kunde lyckas få in det idag.

Trist såklart men det ger också mig lite luft i schemat vilket jag kan behöva idag.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1443

Att arbeta med proffs

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, January 09, 2018 16:39:18
Jag har fått hjälp av Bild och Media på Skaraborgs sjukhus med att ta fram en instruktion till deltagarna i den korta film om vårdkedjan vid stroke som jag har ansvar för i webbstrokeutbildningen.

Det är skönt att få bekräftat att det är smart att jobba med proffs. Johan som han som hjälper mig, har skickat ett första utkast till instruktionen och den är så mycket bättre än något jag någonsin kunde presterat. Toppen! Det kommer vara en fin hjälp för de personer jag vill ska bidra med sina delar till filmen. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1434

Mässlingen!

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 04, 2018 22:23:11
Både patienter och personal, på Östra sjukhuset har drabbats av mässlingen. I nuläget är 12 personer konstaterat smittade. Detta har blivit en stor sak i media. Visst är det allvarligt men det är ju inte precis någon anledning till panik. Sjukdomen är mycket smittsam och man blir riktigt sjuk av viruset men de allra flesta klararsjukdomen bra och utan några bestående men.

Med anledning av detta utbrott, där en smittad personal varit i kontakt med så många som 54 nyfödda, har VGR beslutat att gå ut och inventera personalens status avseende mässlingsvaccination och om de haft sjukdomen.

Tydligen är det så att personer födda mellan 1960 och 1970 bara fått en dos mässlingsvaccin vilket inte räcker till för att ge ett fullgott skydd. Till den gruppen hör jag. Däremot har jag haft sjukdomen så jag behöver inte komplettera med ytterligare dos vaccin. Skönt det! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1428

SAMS - om HLR

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, January 01, 2018 12:59:30
Skaraborgssjukhus har deltagit i en av världens största studier om prehospitala hjärtstopp. Det är alltid roligt när ens egen verksamhet visar framfötterna och är en del av forskningen.

Studien visar att samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis kan rädda många liv vid hjärtstopp utanför sjukhus. Bra studie!
Här på bilden är dessutom mina två favoritambulansförare med, Per och Jan-Otto, de två personerna till vänster i bild.

Här kan du läsa mer om studien

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1425

Folkhälsa - vädret som part

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, December 31, 2017 16:48:52
När jag var ute på en promenad idag slogs jag av hur viktigt vädret är som part i folkhälsoarbetet.

Säkert hundra personer hade idag, i det fina helgvädret med någon grad plus och nyfallen snö, tagit sig upp till Billingens fritidscenter för att åka skridskor.

Vi tänker kanske inte så ofta på vädret som en viktig faktor för folkhälsan men här belv det tydligt. Under veckan som gått, då många varit lediga, men det varit ca 8 plus och småregn mest hela tiden har antalet personer som varit ute vid mina promenader varit begränsade. Om inte annat för människors hälsas skull så hoppas på jag fint väder under resterande jullov.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1424

Kreativt samarbete

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, December 29, 2017 17:20:27
Den film som jag ska göra för den webbaserade strokekompetensutbildningen om palliativ vård gör jag tillsammans med en läkare, Johan. Vi föreläste båda på utbildningsdagen med Betania om palliativ vård vid stroke och våra föreläsningar kompletterade varandra bra.

Nu ska vi som sagt gör en film tillsammans och det känns bra. Vi tycker inte alltid lika och ser lite olika på saker men det gör ju att jag måste vässa mina argument bättre för att motivera det jag vill ha med. Jag tror att filmen kommer få att bättre innehåll på det här sättet smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1422

Mera medicinpoesi

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, December 28, 2017 15:43:11
Jag pratade med överläkaren Björn på strokeenheten där jag jobbar på telefon idag. Han är en härlig och väldigt kunnig person men han har också en djup och filosofisk sida och ett poetiskt språk.

Mitt när vi pratar, om stroke och döden, som våra samtal så ofta handlar om då det är mitt stora intresse, säger han

"Stroke is a kiss of death"

Det är ju ett ganska vackert sätt att säga något om allvaret i stroke som sjukdom.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1417

Drip & Ship or Mothership

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, December 22, 2017 08:07:43
Jag tycker alltid att framförallt Mothership låter som något hämtat från science fiction men det handlar om strategier för trombektomi eller snarare hur man ska handlägga patienter som kan komma ifråga för trombektomi.

Drip & ship betyder att patienten tas om hand enligt re-perfusionsrutin på det lokala sjukhuset, får en sbarr CT-hjärna med kontrast för att man ska se kärlträdet och ocklusionen. Om orsaken till patientens symtom är en ocklusion ska intravenös trombolysbehandling med Actilyse inledas och patienten ska transporteras till det sjukhus där trombektomi utförs, med pågående Actilyse.

Mothership betyder att patienten direkt transporteras till trombektomerande sjukhus för att där göra alla undersökningar och ges behandling.

För Västra Götalands del innebär det att patienter som kan trasnporteras till Sahlgrenska sjukhuset på mindre än 45 minuter gör det dvs Mothership medan övriga patienter hanteras enligt Drip & ship. Detta för att ge de bästa förutsättningaran för reperfusion med minsta möjliga tidsspillan. Kanske kommer annan tidsgräns att gälla framöver. Det återstår att se. Blir det mer Drip & ship eller mer Mothership?

Du kan se en föreläsning om detta här

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1412

Regional strokedag december 2018

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, December 12, 2017 22:34:45
Idag var det dags för årets sista regionala strokedag i Göteborg. De nya riktlinjerna och konsekvenserna av dem för vår regions del avseende vård och rehabilitering belystes. Framförallt är det senare delar av vårdkedjan, dvs efter utskrivning från slutenvården till följd av det akuta insjuknandet som kommer att beröras. Äntligen! säger vi som jobbar i slutenvården. Denna del av vården för de som drabbats av stroke är den som ligger mest efter.

Utöver detta presenterade också Annika Rosengren intressant forskning där jämförelser mellan hjärtinfarkt och stroke avseende riskfaktorer, och prevention togs upp och dessutom var en del fokus på saltets effekter.

En viktig slutsats är att den överväldigande majoriteten av alla kardiovaskulära händelser kan undvikas! De flesta riksfaktorer hör ihop med vår livsstil så här kan den enskilda göra stora egna insatser.det luriga i sammanhanget är att personen själv sällan är medveten om det egna riskbeteendet förrän sjukdomen slår till och då är dte lite sent.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var en mycket bra dag.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1404

Stängda vårdplatser

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, December 11, 2017 11:47:26
Den lokala tidningen skriver om det som alla som jobbar på Skaraborgs sjukhus redan vet. Medicin har stängda vårdplatser. Nu är det nästan så långt från sommaren och sommarsemester man kan komma men trots det är vårdplatser stängda. Sjukhuset har inte som hoppats kunnat rekrytera sjuksköterskor. De är inte ensamma om det i Sverige men det gör inte saken bättre.

Här kan du läsa artikeln

Att rapportera det som "alla" vet för oss väl egentligen inte närmare en lösning men det sätter i alla fall ljuset på den situation som råder. Kanske kan det vara första steget på en lösning. Höjd lön och bättre arbetsvillkor är enligt min åsikt en del av lösningen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1403

Sjuk på sjukhus

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, December 05, 2017 22:55:28
Flera personer har insjuknat i en ovanlig form av salmonella vi sjukhus i Västra Götalandsregionen men även på andra ställen i landet. Salmonellan heter Salmonella Kentucky och troddes först bero på antingen något energi - eller näringstillskott men nu tror man mest på någon kryddblandning.

Här kan du läsa mer om detta

Salmonellatypen är ovanlig och orsakar oftast inte svåra symtom men nu har personer som vårdats på sjukhus drabbats och man kan anta att dessa är extra nedsatta. Smittspridning på sjukhus till följd av vård, och som i det här fallet troligen genom något de serverats att äta är aldrig roligt.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1397

Handledning i rättan tid

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, November 30, 2017 22:52:51
Idag hade jag handledning på strokeenheten. Ibland känner man att det är i precis rätt tid för olika saker och så var det idag.

De har just nu en patient de vårdar som alla tycker är problematisk sett från nästan alla synvinklar och inte minst då det rör etik Då är det ju väldigt passande med handledning.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1394

Etik är ...

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, November 29, 2017 22:28:52
På utbildningsdagen jag höll för mina arbetskamrater på strokeenheten förra veckan använde jag Mentimeter och funktionen worldcloud. Deltagarna fick svara på Det här är etik för mig med tre ord och det här är resultatet.

Jag la in frågan tidigt i min föreläsning/workshop. De ord jag hade nämnt var "Etik, moral, göra gott, rätt och fel".

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1392

Bra, men för vem?

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, November 29, 2017 10:17:11
En kollega och jag hamnade i en diskussion om vem det är bra för när vården är organiserad så kontinuitet och kunskap om patienterna främjas.

Hen menade att det var "bra för doktorn" medan jag menade att det är bra för patienten. Det är antagligen bra för tjänstgörande läkare också, men det tycker jag är av helt underordnat intresse! Vi måste alla fundera över varför vi arbetar och varför vården är organiserade som den är. Om svaret är att det är för någon annans skull än för de som behöver vård, då anser jag att man ska tänka en gång till.

Särskilt vill jag bort från tänket att sjuksköterskan finns för läkarens skull. Vi alla som arbetar i vården har våra uppgifter att göra för att vården ska fungera. För patienternas skull!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1391

Palliativ vård vid stroke

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, November 23, 2017 23:25:03
När jag föreläste på Betaniastiftelsens utbildningsdag om Palliativ vård vid stroke använde jag Mentimeter som verktyg. Deltagarna fick svara på frågan om hur de ser på palliativ vård vid stroke och det här är deras svar i ett ordmoln innan föreläsningen.

Jag blev kanske inte jätteförvånad men trodde nog inte att svårt skulle vara det mest frekventa ordet.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1386
« PreviousNext »