Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Bidragen strömmar in

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, March 15, 2018 18:57:53
Idag har det inkommit inte mindre än fyra bidrag till filmen om vårdkedjan vid stroke och jag har bistått vid inspelningen av lika många. Det innebär att dagens resultat är inte mindre än 8 bidrag!

Toppenbra enligt min mening.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1493

Ljudfiler på ingång

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, March 14, 2018 22:34:24
Jag skickade ut påminnelser till de som tillfrågats om att spela in ljudfiler för en film om vårdkedjan vid stroke till den webbaserade strokekompetensutbildningen nu i veckan. Påminnelsen har gett resultat och det har kommit in flera bidrag idag.

Härligt! Hoppas snart att alla bidrag kan vara på plats.

6 bidrag är klara, 9 har lovat spela in och återkomma. Bara två kvar som inte gett något livstecken ifrån sig.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1491

Sång och tal i olika delar av hjärnan

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sat, March 10, 2018 19:13:46
Språket i P1 pratade för någon vecka sedan om att tal och sång inte hanteras i samma del av hjärnan. Detta är väl känt för många som arbetar med patienter som drabbats av stroke och kan användas som ett verktyg att nå talet.

Visst är vår hjärna fascinerande!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1490

Stabilt sjukhusbygge

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, February 22, 2018 23:08:57
Byggandet av Nya Karolinska har kantats av bekymmer, fördyringar och allehanda saker som gått fel. Alldeles i dagar har en kriskommission tillsatts av regeringen för att belysa vad som gått fel.

Läs om detta här

Istället för världens bästa sjukhus verkar det ha blivit världens dyraste sjukhus. Ett sjukhus där mycket dessutom gått fel och det varit strul med tekniken, t.ex. fungerade inte larmsystemet på sjukhuset vilket ju är mycket allvarligt.

Den här bilden fick jag i min mail och jag tycker faktiskt att den är rätt fyndig. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1479

Inspelning av film för webbstrokekompetensutbildning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, February 22, 2018 17:17:26
Idag har jag tagit tag i en sådan där riktig surdeg som hängt över mig och det är inspelningen av mina delar av filmen om palliativ vård vid stroke för den webbaserade strokekompetensutbildningen.

Den här filmen har jag fått att ansvara för och jag gör den tillsammans med en läkare i Umeå. Lite meckigt måste jag säga att det har varit. En hel del av meckandet beror på att vi spelat in ljud till några bilder var och inte varit på samma ställe när vi gjort inspelningarna utan gjort dem var för sig. Jag tror att jag fått till det men väntar just nu på att filmen ska exporteras klart.

Håll gärna tummarna tillsammans med mig för att det ska fungera med exporten.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1478

Klen respons på förfrågan

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, February 16, 2018 12:10:34
Jag har fått mycket klen respons på min förfrågan om personer som är representanter för olika delar av vårdkedjan kan tänka sig att spela in en kort ljudsnutt för filmen om vårdkedjan inom strokevård som jag ska göra för den nationella webbaserade strokekompetensutbildningen.

Tre personer, inklusive mig har har skickat in bidrag och ytterligare tre har överhuvudtaget hörts av. Två av dessa har sagt att de ska göra detta medan en är tveksam. Det är 17 personer som är tillfrågade ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1474

Arbetsamt arbete med arbetsrutiner

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, February 15, 2018 23:09:32
Idag har jag och strokeenhetens överläkare Björn börjat att revidera vårt lokala vårdprogram. Vi tänker att det ska förenklas och reduceras men också anpassa till de nya Nationella riktlinjerna för strokevård som kommer under våren.

Vi förenklar och reducerar genom att skilja ut det som handlar om hur saker ska göras från det som beskriver mer varför det blir som det blir. Det kommer innebära att det blir ett vårdprogram som är som en kokbok med recept för hur man ska handlägga patienter och ett appendix som är mer utbildande omkring stroke som sjukdom och vårdprinciper för strokevård. Det senare blir på så sätt ett dokument som kan lämnas till studenter som kommer till avdelningen som de kan använda för att förstå och lära sig om strokevård.

Vi tror detta är smart då vårdprogrammet i dag är väldigt omfattande och lite svårt att hitta i bland all texten. Vill man snabbt hitta behandlingsinstruktionen för högt blodtryck i det akuta skedet så är det inte så helt enkelt. Det ska det bli ändring på!

Det är ett ganska drygt arbete som vi inte ens kom halvvägs i, inte ens halvvägs i att dela upp det på respektive dokument är jag rädd men vi får jobba på.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1473

Mailbombning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, February 07, 2018 23:44:13
Jag har precis börjat med utskick till personer jag tänkt ska vara med och bidra till filmen om vårdkedjan vid stroke som jag fått ansvar för att ta fram för webbstrokeutbildningen.

Det var mer svårt att ta fram ett manus som skulle kunna fungera för alla de olika delarna av vårdkedjan för hela landet. Utgångspunkten fick tas i de nationella riktlinjerna och med en del luddiga formuleringar så alla ska kunna känna igen sig och sin verksamhet i filmen.

Det är ganska många som vi vill ska delta i filmen så det blev en hel del mail, för min del alltså, men de som jag vill ska medverka får ju förstås bara ett mail vardera.

Nu är det bara att hoppas att alla tilltänkta kan tänka sig att delta också. Jag håller mina tummar!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1467

Skaraborgs sjukhus årsredovisning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sat, February 03, 2018 19:18:35
I Skaraborgs sjukhus årsredovisning kan man läsa att antalet vårdplatser varit färre under 2017 är tidigare år då vårdplatser inte kunnat hållas öppna på grund av brist på personal och då framförallt sjuksköterskor.

Där framgår också att kostnaden varit hög för övertid som behövts för att upprätthålla verksamheten och att personalen belastas med dels övertid, dubbelpass och bemanningssnurror, dvs. bemanning på extraavdelning med personal från ordinarie personal.

Kostnaden för hyrpersonal har också ökat då det funnits ett ökat behov av detta för att täcka vakanser.

Operationer har också behövt ställas in på grund av brist på personal vilket direkt drabbar patienter med inställda och fördröjda operationer som följd.

Ja det är ju ingen munter läsning. Personalen som arbetar heltid i vården, om de orkar då alltså, är nog enig i att åtgärder behövs.

Här kan du läsa om detta i den lokala tidningen

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1463

Medicinpoesi om afasi

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, January 31, 2018 22:38:35
En av dagens föreläsare, en logoped gav följande liknelse om afasi


"Afasi är som att spränga ett bibliotek"All struktur som funnits för språket är borta och kvar är bara kaos. Målande beskrivet!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1459

Inspirationsdag med SCV

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, January 31, 2018 22:35:24
SCV ska utläsas Stroke Centrum Väst och de hade idag en inspirationsdag med fokus på rehabilitering. Många intressanta föreläsningar, bland annat om de nya Nationella riktlinjerna och om utredning- och behandlingsstöd för arbetsterapi och fysioterapi. Mycket bra! Då det innehåller både det som ska utredas och det som inte ska utredas. Min övertygelse är att man idag lägger en hel del resurser på fel saker, t.ex. att förvissa sig om att en person verkligen inte har behov av träning, trots att screening visar detta. Antagligen av rädsla att inte missa något. Jag ser fram mot att detta ska implementeras i hela VGR!

Närmast i bild två kollegor från strokeenheten i Lidköping.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1458

Skaraborgs sjukhus bygger ut

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, January 28, 2018 21:06:13
Skaraborgs sjukhus satsar offensivt och bygger ut sin verksamhet inom felar områden. Det senaste i raden är en utbyggnad som benämns ASP, akut-, service- och psykiatriblocket.

Här kan du läsa om det

Det är positivt med en satsning för framtiden och den visar att Skaraborgs sjukhus har en plan och en vision. Utbyggnaden beräknas vara klar 2022. Jag hoppas att sjukhuset vid det laget har lyckats vända trenden med brist på personal så alla nya lokaler kan användas fullt ut.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1453

Rädda hjärnanprojektet lockar läsare

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, January 28, 2018 20:59:13
Jag har lagt ut ett dataset för Rädda Hjärnan-projektet som strokeenheten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde deltagit i. Detta har nu lockat 20 läsare enligt ReseachGate. Kul! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1452

1177 och 112

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, January 26, 2018 11:02:19
När en person med symtom på stroke ringer till 1177, sjukvårdsrådgivningen och personen som svarar där tror att det är stroke som personen som ringer drabbats av vet den att personen ska åka ambulans till närmaste sjukhus för att kunna få reperfusionsbehandling.

För mig är det då självklart att den som svarar ska koppla samtalet vidare till 112 och inte be personen som ringt att lägga på för att sedan själv ringa 112. Nu är det inte så enkelt i vården så denna rutin finns inte i hela landet. Orsaken sägs vara spårbarhet för samtal. Vidarekopplade samtal går tydligen inte att spåra så som samtal där man ringer direkt gör. Detta är en viktig sak om samtalet bryts innan ärendet är färdigbehandlat så personalpå 112 kan ringa upp personen.

Jag hoppas detta kan få en lösning och att rutinen etableras i hela landet och alla personer med misstänkt stroke kan ett så snabbt omhändertagande som möjligt! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1450

Skaraborgs sjukhus flitigt i media

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 25, 2018 23:27:20
Skaraborgs sjukhus är flitigt i media just nu. Tyvärr äär det mesta som skrivs inte av positiv karaktär.

Här är de senaste rubrikerna:

Bristen på sjuksköterskor påverkar - det finns inga marginaler

Vårdplatser stängda - sjuksköterskor saknas

Misstänkt barnläkare anmäld av Skaraborgs sjukhus

Unika tjänster med högre lön

Även om den sista av rubrikerna låter positiv så beror den på svårigheten att rekrytera och behålla personal. Det behövs mer positiva nyheter om sjukhuset om de ska framstå som en attraktiv arbetsgivare.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1447

Skaraborgs sjukhus hållning är restriktiv

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 25, 2018 23:22:26
En ny lag om läkemedelsadministration öppnar för möjligheten att undersköterskor ska kunna administrera läkemedel även på sjukhus. Som lagförslag väckte detta mycket motstånd från flera håll men nu är alltså lagen en realitet.

Skaraborgs sjukhus chefläkare Christer Printz säger till den lokala tidningen att sjukhuset avser att vara restriktiva med denna möjlighet. Bra! Heja dig Christer smiley

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1446

Förhinder ger luft i schemat

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, January 23, 2018 09:26:36
Jag skulle ha handledning på min kliniska enhet idag men blev nyss uppringd med meddelandet att de inte kunde lyckas få in det idag.

Trist såklart men det ger också mig lite luft i schemat vilket jag kan behöva idag.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1443

Att arbeta med proffs

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, January 09, 2018 16:39:18
Jag har fått hjälp av Bild och Media på Skaraborgs sjukhus med att ta fram en instruktion till deltagarna i den korta film om vårdkedjan vid stroke som jag har ansvar för i webbstrokeutbildningen.

Det är skönt att få bekräftat att det är smart att jobba med proffs. Johan som han som hjälper mig, har skickat ett första utkast till instruktionen och den är så mycket bättre än något jag någonsin kunde presterat. Toppen! Det kommer vara en fin hjälp för de personer jag vill ska bidra med sina delar till filmen. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1434

Mässlingen!

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, January 04, 2018 22:23:11
Både patienter och personal, på Östra sjukhuset har drabbats av mässlingen. I nuläget är 12 personer konstaterat smittade. Detta har blivit en stor sak i media. Visst är det allvarligt men det är ju inte precis någon anledning till panik. Sjukdomen är mycket smittsam och man blir riktigt sjuk av viruset men de allra flesta klararsjukdomen bra och utan några bestående men.

Med anledning av detta utbrott, där en smittad personal varit i kontakt med så många som 54 nyfödda, har VGR beslutat att gå ut och inventera personalens status avseende mässlingsvaccination och om de haft sjukdomen.

Tydligen är det så att personer födda mellan 1960 och 1970 bara fått en dos mässlingsvaccin vilket inte räcker till för att ge ett fullgott skydd. Till den gruppen hör jag. Däremot har jag haft sjukdomen så jag behöver inte komplettera med ytterligare dos vaccin. Skönt det! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1428

SAMS - om HLR

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, January 01, 2018 12:59:30
Skaraborgssjukhus har deltagit i en av världens största studier om prehospitala hjärtstopp. Det är alltid roligt när ens egen verksamhet visar framfötterna och är en del av forskningen.

Studien visar att samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis kan rädda många liv vid hjärtstopp utanför sjukhus. Bra studie!
Här på bilden är dessutom mina två favoritambulansförare med, Per och Jan-Otto, de två personerna till vänster i bild.

Här kan du läsa mer om studien

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1425
« PreviousNext »