Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Rivstart i den kliniska vården

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, June 17, 2019 23:20:58
Idag var jag uppe på min strokeenhet för att kolla läget och parat lite med vår enhetschef. Hon var inte där men jag träffade på Björn, avdelningens överläkare. Vi tittade lite på vårdprogrammet som vi är i slutredigeringsfasen av. Vi satt på mottagningsrummet och där var också en patient som skulle ta blodprov. En av avdelningens duktiga undersköterskor, Therese, som just avslutat sjuksköterskeutbildningens fjärde termin försökte ta proverna.

Kvinnan sa sig vara svårstucken och berättade hur man brukat få tillkalla narkosen och att man till och med fått sticka henne genom assistans med ultraljud. Therese slet för att få lite blod. Jag såg att hon använde blodtrycksmanschett att stasa med, det som är mitt första trick och hon hade värmt kärlen sa hon och visade på en vattenfylld handske, mitt andra trick. Satt ner gjorde hon också, mitt tredje trick, men blod hade hon inte fått, ja inte tillräckligt i alla fall.

Nu får det vara klart sa läkaren efter en stund och bad att mottagningssköterskan skulle ta det men hon tittade hjälpsökande på mig och jag föll för frestelsen. Att få vara nära en riktig patient känns ju fint som omväxling till min undervisning.

Jag tyckte jag hittade ett fint kärl i armvecket men hade ingen lycka där. Jag hittade ett annat på handen som i och för sig verkade tunt men ändå tycktes kunna vara en möjlig kandidat.

På med mer värme, stasa med blodtrycksmanschetten, stick med butterfly och ... jo visst kom det blod. Jag höll ett stenhårt tag i såväl hand dom kanyl och Therese assisterad med rören och vips så var det klart! En härlig känsla för självkänslan och inte minst för patienten. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1933

Mia den här är till dig!

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 14:27:23
Min "favvo-trubadur" Henrik Widegren har en otrolig låtskatt på Youtube.

Här är en tribute till min kliniska enhets ovärderliga medicinska sekreterare Mia! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1928

Deprimerande lönestatistik för sjuksköterskor

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 09:40:21
Enligt Vårdförbundets nyligen publicerade lönestatistik har jag en lön som efter 20 års arbete som sjuksköterska samt efter att ha disputerat och fått ett lönetillägg på 2000:- per månad inte ens kommer upp till medellönen för sjuksköterskor.

Sedan undrar man i ledningen för Västar Götalandsregionen varför man har svårt att både rekrytera och behålla sjuksköterskor. Det gör inte jag!

Statistiken visar tydligt att den lägsta lönen finns hos sjuksköterskor som har regioner som arbetsgivare. Vem vill ha lägst lön, mest arbete på obekväm arbetstid och sämst arbetsförhållanden i övrigt när det finns andra alternativ?!

Här kan du ta del av delar av statistiken

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/se-var-lonestatistik-for-2018/ • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1926

Förskriva broccoli?

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, May 24, 2019 09:12:47
Mot bakgrund av att kvinnor med hälsosam livsstil, innefattande fysisk aktivite, bra kost, blodtryck under kontroll mm, hade en kraftigt minskad risk för stroke och att kvinnor generellt har en högre risk för misnkad fysisk inaktivitet gjorde att en av föreläsarna föreslog att man skulle förskriva broccoli samtidigt som man förskrev läkemedel mot höt blodtryck. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1911

Women and stroke

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, May 24, 2019 08:44:54
Med bara en minut kvar tills sessionen om Women and stroke börjar är det bara någon handfull deltagare som är på plats för att lyssna.

Är det ämnet? Är det den tidiga timmen, först på dagen, redan kl 08:30? eller är det det faktum att ESO-guidelines presenteras i den stora plenisalen?

Jag hoppas på det senare för det vore ju väldigt trist om intresset för kvinnors stroke inte intresserar forskare inom strokeområdet.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1910

5600 deltagare

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 18:20:00
ESOC har i år mer än 5600 registrerade deltagre vilket är rekord. Antalet deltagare har mer än fördubblats sedan konferenserna startade 2015 vilket måste ses som ett gott betyg till dem.

I år hade man fått in mer än 2300 abstact och det var också rekord.

Alla deltagares namn var "som vanligt" förtecknade land för land och raden med dessa anslag är nu väldigt lång.

Av någon anledning hade dock både Björn och Max namn missats och återfanns på ett litet A4 sist av länderna som för övrigt står i bokstavsorning. Mitt namn fanns däremot där det skulle.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1909

Ayurvedisk behandling av stroke

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 18:13:13
Vid ett av föredragen vi hörde på berättade föreläsaren som var från Indien att man där gör en studie av Ayurvedisk behanldings effekter efter stroke.

Det var sådant som oljemassage, ångbadsbehandling och insmörjning med (elller kanske oralt intag av) ört-dekokter. Här ser vi behandling med ångbad.

Skulle det ha effekt så vore det ju intressant men jag har väldigt svårt att tro att behandlingar som dessa kan ge något substantiellt tillskott i behandling/rehabilitering efter stroke.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1908

Italiensk ambulans

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 18:09:20
Vilken lycka, idag stod det en ambulans parkerad utanför kongressen. Då är det lätt att få fina foton. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1907

Stroke i ett globalt perspektiv

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 17:59:51
Ur ett globalt perspektiv ökar antalet personer som får stroke och andelen personer som lever med sviterna efter stroke. Det som oroar mest är att stroke i högre utsträckning drabbar yngre i åldern 18-49 (typ).

Den ökande åldern i befolkningen, vi står inför en åldersboom utan dess like med en allt högre andel personer över 65 år, står för en del av ökningen men långt ifrån hela ökningen.

Övervikt/fetma och ökande andel diabetes i befolkningen är andra riskfaktorer som tillmäts stor betydelse. Dessa riskfaktorer är ju möjliga att påverka så där finns det hopp även om det är svårt att komma tillrätta med detta.

Som enskild riskfaktor är ändå högt blodtryck den viktigaste ur ett globalt perspektiv. För övriga riskfaktorer bör bedömmningar göras frö varje land då riskfaktorerena har olika betydelse i de olika länderna. Inte så att t.ex. rökning är mindre viktigt som riskfaktor i t.ex. China men om andelen som röker är liten är det inte så viktigt att rikta in sig på just den i det landet.

I takt med att strokeenhetsvård implementeras på bredare front ur ett globalt perspektiv kommer avväganden som dessa vara viktiga att göra för varje land. Det som gäller nu för västvärlden kan inte bara appliceras över hela världen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1906

Friskt vatten - italiensk folkhälsa

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 17:53:12
På många ställen både i parker och utmed gator finns de, de gröna vattenställena där man kan dricka friskt vatten.

Det är ju inte så dumt att kunna dricka sig otörstig när man behöver om man är ute i stan. Särskilt när det är ett så varmt klimat som här i Milano. Det minskar väl också klimatpåverkan då man kan gissa att det säljs mindre kolsyrat vatten på flaska på det här sättet.

Kanske är dessa unika för Milano då de till och med såldes i miniformat som souvenirer till turister.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1905

Sprida ut sig - täcka mer

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 15:32:09
Igår var vi på samma sessionen vid flera tillfällen men idag har vi varit på lite olika. Det ger ju en sammantaget bättre täckning av konferensens ämnen samtidigt som dte är roligt att vara på samma sak för att ha en bättre chans att diskutera och reflektera över det man hört.

Nåja, vi är ju inte här för att umgås utan för att ta del av konferensen så det är inget stort problem.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1904

ESOC dag 2 - ingen nytta. ingen risk

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 23, 2019 15:29:03
Idag är det dag två av konferensen och ett budskap som ofta dyker upp är vår intervention gjorde ingen skillnad men helle ringen nytta. Det är ju lite trist resultat och när man hört det upprepas vid flera presentationer blir man lite trött. Det är ju helt klart roligare att lyssna på en presentation som visat positiva resultat.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1903

Delirium eller demens vid akut stroke

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, May 22, 2019 09:49:21
Är det jag ser i form av förvirring efter akut stroke tecken på deklirium eller demens? Intressant fråga och svaret gavs vid den första sessionen vid ESOC idag.

Dr Terry Quinn berättade att delirium efter stroke är ca 25-30 % vilket ter sig som en hög siffra. Det innebär dessutom att vi missar detta hos många och att de därför inte får den vård de skulle behöva. Ökad uppmärksamhet behövs!

Kul att höra detta, särskilt mot bakgrund av att vi hade en föreläsningsserie om delirirum i höstas. Vår chef berättade nyss att hon hör att personalen i vardagen berör delirium hos patienterna och pratar om det på ett sätt som gör att man förstår attd et finns en medventenhet om detta som inte funnits tidigare. Det känns roligt då det innebär att patienterna därmed har en chans att få den vård de har behov av.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1902

Första blocket slut - ESOC 2019

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, May 22, 2019 09:44:23
Det första blocket med sessioner vid ESOC 2019 är just slut. Det har varit bra föredrag. Speciellt det första av dem som handlade om dysfagi. Det är det bästa föredraget om dysfagi som jag hört på någon strokekonferens och jag har varit på dessa konferenser minst fem år förut.

Här fanns en hel del matnyttigt att ta med hem. Min kollega Max får i uppdrag att prata om detta vid ett kommande APT.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1901

Examination i WebbSKU

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, May 16, 2019 00:11:14
Idag hade vi examination i WebbSKU av personal som redan gått utbildningen men som nu examineras för att få högskolepoängen. Det ger också ett bra tillfälle att repetera kunskaper som man har.

Vi var 16 personer och representerade inte mindre än 266 års samlad kompetens inom strokevård. Verkligen imponerande!

Flera var påtagligt nervösa och tyckte att de fick tänka till kring frågorna samtidigt som alla utan problem klarade såväl de individuella frågorna som de tilldelade patientfallen precis om både Gunilla som leder utbildningen tillsammans med mig var övertygade om.

Nu kan vi alla alltså vara nöjda med att ha visat kunskaper som ger oss 3 Hp. Särskilt roligt var det att det var två undersköterskor som var med och som visade att de har full koll! Nästan först i Sverige med att ta hem denna kompetens är vi också och det glädjer såklart lite extra smiley

De som var med tyckte att såväl de individuella frågorna som patientfallen var bra och tyckte det var så nyttigt att diskutera patientfall på det här sättet så de ville göra det igen och kanske kontinuerligt. Roligt när aktiviteter som dessa upplevs som värdefulla och viktiga för den egna professionen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1893

Internationella sjuksköterskedagen!

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, May 12, 2019 23:40:22
Idag är det internationella sjuksköterskedagen! Det är värt att uppmärksamma och jag skulle vilja önska alla mina "medsystrar" ett bra år som sjuksköterskor och dessutom hylla vår ur-sjuksköterska Florence Nightingale.

Inte bara omtyckt av soldaterna hon fick ansvar för att vårda utan också med en mycket skarp hjärna och dessutom bra på både statistik och att förstå hur hon skulle nå sina mål. Florence är väl värd att hylla!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1890

Rekordsnabbt möte?

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, May 07, 2019 00:20:27
Idag hade vi möte via Zoom med WebbSKU. Det var vårt kortaste möte någonsin, bara 40 minuter. Fast det är en sanning med modifikation förstås. Vi hade haft två förmöten i "den lilla gruppen" som bäddat för detta effektiva möte. Det hade ju då konsekvensen att jag satt i möte i sammanlagt en och en halv timma för mötet så kanske var det inte så snabbt ändå?

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1886

Ansökan bedömd

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Mon, May 06, 2019 22:28:51
Idag kom beskedet om min ansökan om ALF-tjänster. Min ansökan hade bedömts till 17,25 poäng av 28 möjliga. Lägsta poäng för att få en av tjänsterna var 21. Inte tillräckligt bra skriven alltså.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1885

Omöjligt att missförstå - bra omdöme

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, April 16, 2019 23:09:01
Jag frågade den arbetsterapeut som haft hand om tredje träffen i Webbstrokekompetensutbildningen hur det varit och hur instruktionerna för träffen varit att förstå och han svarar:

- Jag brukar ha svårt att förstå instruktioner men de här var omöjliga att missförstå.

Det måste väl vara ett bra betyg smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1869

Invigning av mottagning

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Thu, April 04, 2019 00:27:18
Igår invigdes strokeenheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde sin sjuksköterskeledda mottagning. Där erbjuds patienter återbesök 1-2 månader efter att de skrivits ut från strokeenheten.

Mottagningen bemannas en dag per vecka av sjuksköterskorna Anna och Max. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1855
Next »