Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Undanflykter om granskning

ForskningPosted by Åsa Tue, November 20, 2018 00:48:02
Idag fick jag svar på mitt mail angående språkgranskningen jag inte var nöjd med.

Det var mest undanflykter om att granskning kunde göras på olika sätt och att det som vi fick tillbaka var förslag där vi inte behövde genomföra alla dessa.

Ja jag förstår också att en granskning kan göras på olika sätt men jag vet ingen som hade blivit nöjd med att helt nya ord stoppas in i meningar som inte ska vara där så att våra argument om vad andra studier visat helt plötsligt ger en oriktig beskrivning av den population som undersökts.

Jag vet heller ingen som skulle vara nöjd med att den osäkerhet man försöker ange genom att skriva sådant som "detta kan innebära" tas bort och ersätts med "detta innebär".

Jag vet inte heller någon som skulle vara nöjd med att helt plötsligt få helt nya slutsatser dragna för ens studie om saker man inte kan dra slutsatser om eftersom man inte undersökt dessa.

och detta alldeles oavsett hur korrekta dessa justeringar är ifrån ett rent språkligt perspektiv. Stämmer justeringarna inte med det som texten skulle säga så är de ju alldeles värdelösa.

Det är inte heller lätt för oss, som ju har haft behov av en språkgranskning att förstå vilka justeringar som anses som valbara och vilka som är viktiga för att det som stod var helt fel att skriva.

Slutligen angav firman att granskaren hade över 20 års erfarenhet av att granska vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar och också undervisar i academic writing.

Nåja, att man gjort något länge innebär ju inte nödvändigtvis att man är bra på det.

Granskaren skulle se över den gjorda granskningen utifrån våra kommentarer.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1757

Språkgranskning med "gentle hands"?

ForskningPosted by Åsa Fri, November 16, 2018 11:31:27
Igår fick vi tillbaka ett manus från språkgranskning. I deras reklam säger de uttryckligen att de utför sina granskningar med "gentle hands" och försöker bevara författarens språk och uttryckssätt.

Efter en första snabb läsning av granskningens resultat kan jag inte instämma i det. Jag tycker granskaren gått väl hårt fram och hen har också på flera ställen lagt till ord som INTE ska vara med och som helt förändrar betydelsen. Som exempel så har hen lagt in ordet "students" på flera ställen så att det som handlade om sjuksköterskor i vårt manus nu handlar om sjuksköterskestudenter. Det är ju inte alls samma sak. Det blir också svårt för oss att skriva saker som "det som visats gälla för sjuksköterskor ses i vår studie också gälla för sjuksköterskestudenter" när meningen om sjuksköterskorna är borttagen.

Det är bara att hugga in för att se vad av det som är justerat som kan vara kvar och vad som måste ses över av granskaren igen.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1754

EPS och TIFF - samma problem för mina forskande vänner

ForskningPosted by Åsa Wed, November 14, 2018 23:56:13
Idag fick jag mail från en fd doktorandkollega och tillika vän, Sofie som undrade hur vi gör för att nå tidskrifternas krav på illustrationer (figurer) till våra artiklar.

Tidskrifterna ställer idag större och mer specifika krav på bildformat och upplösning, något som man inte kan uppnå med bara Word och Excel. Ofta önskar de EPS och TIFF, format som man alltså inte kan åstadkomma utan specialprogram och även om man kan exportera en figur från SPSS till EPS-format så kan man inte själv se hur den ser ut för man har inget program som klarar att visa den typen av fil.

Jag har ju den stora förmånen att ha mina räddare i nöden, Bild och Media på Skaraborgs sjukhus som kan ordna alla format och upplösningar jag behövt hittills men alla har det ju inte så väl förspänt.

Universiteten är i allmänhet för dåliga på att supporta med det stödet, som ju egentligen är ett sådant stöd man som forskare verkligen behöver.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1753

Arbete med manus

ForskningPosted by Åsa Wed, November 14, 2018 23:51:17
Idag har jag varit i Stockholm och arbetat med manuset om värdighet. Vi har som plan att kunna skicka det till språkgranskning i mitten av december så det är inne i slutfinishen nu.

Vi skriver om värdighet och vi gör det tillsammans med Lennart Nordenfelt vilket känns väldigt roligt. Samtidigt ställer det höga krav på oss och vårt skrivsätt. Här måste varje formulering vägas på guldvåg och det gäller verkligen att hålla tungan rätt i munnen.

Det hade vi såklart inte gjort hela tiden så det är en stor förmån att få skriva med en sådan auktoritet som honom. Vi fick många bra kommentarer både av honom och av övriga medförfattare som kommer skärpa manuset ytterligare.

Vi har fortfarande gott hopp om att kunna vara helt klara med manuset till mitten av december så det det känns bra.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1752

Online submission och dess brister

ForskningPosted by Åsa Tue, November 13, 2018 23:52:39
Jag gillar online submission! Det är ju väldigt mycket smidigare än att skicka pappersversioner av manus eller kopior på disketter. Det ligger också helt rätt i tiden. Allt annat än online submission vore otidsenligt.

Det som förvånar mig är dock de undermåliga system som det oftast är. Till att börja med stämmer författarinstruktioner och onlinesystemet alltför ofta inte överens. Där det i instruktionerna står att abstractet får omfatta 250 ord är det inte ovanligt att 200 ord är det som max kan användas när man är inloggad. Då får man i en hast ge sig till att reducera sitt omsorgsfullt skapade abstract för att det ska passa i omfånget.

Andra vanliga saker är att man får diverse andra överraskningar under själva submissionprocessen. Att figurer ska submittas både i manuset och som separata filer är en sån sak och som sällan står i instruktionen.

En annan sak som nu inträffat för oss två gånger i rad är att vår figur som vi sumbittar i korrekt format inte "får plats" på en sida utan delas upp på två. Att detta inte får hända sägs inget om i instruktionerna men vi har vid båda dessa tillfällen fått vårt manus av-submittat för att åtgärda detta. Ett fel som beror på dels undermåligt system och dåliga instruktioner. Vår figur är mer bred än hög och skulle rymmas fint om systemet identifierade figuren som ha behov av ett liggande A4.

Ja, så jag har alltså fått omsubmitta vårt submittade manus med en justerad figur som den här gången rymdes på en sida. Tröttsamt!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1751

Manus i mål ... nästan

ForskningPosted by Åsa Fri, November 09, 2018 18:49:40
Min forskningskollega skickade nu ikväll mail om att vårt reviderade manus nu var klart för re-submission till en ny tidskrift. Hon ville bara att jag skulle kolla gjorda revideringar.

Efter att ha läst och gjort några sista revideringar gjorde jag en sista koll av antalet ord och inser då att manuset innehåller 243 ord för mycket och det på ett manus där 3000 är det som max accepteras.

Åh så trist! Då är det bara att reducera då. Jag har läst och har förslag på knappt hundra ord att ta bort. Jag har skickat tillbaka till min kollega som får försöka se vad hon kan göra. hon har mer koll på vad som behöver vara kvar och vad som kan tas bort i det här manuset.

Så nära men ändå så långt borta ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1749

Manus klart för språkgranskning ... igen

ForskningPosted by Åsa Wed, November 07, 2018 14:55:19
Vi har just reviderat färdigt vårt manus för en re-submission. Eftersom vi reducerat det kraftigt tror vi att det skulle må väl av en ny språkgranskning. Vi var dessutom inte nöjda med den ursprungliga granskning som gjordes så det blir säkert bra med en ny översyn.

Vår högskola har fått ett nytt avtal så nu är det nya firmor som gäller. Kanske har de klagomål vi hade på den förra firman bidragit till detta. Jag har i alla fall just skickat en förfrågan till den nya firman för att se pris och tid de tror sig behöva för detta. Svar ges senast nästa dag skriver de på sin hemsida. Det låter ju bra. Fortsättning följer alltså.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1748

Roboten vinner!

ForskningPosted by Åsa Wed, November 07, 2018 14:39:43
Robotteknik och artificiell intelligens gör stora framsteg genom den forskning som bedrivs idag. Det här är ett kul klipp om robotens vinst över , ja systemet kan man väl säga. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1747

Färdig review för Thanatos

ForskningPosted by Åsa Mon, November 05, 2018 23:08:18
Jag har just blivit färdig med en review jag gjort för Thanatos, en finsk tidskrift om dödsforskning.

Jag hade aldrig hört talas om den tidskriften men Anja som jag träffat i Belgien hade föreslagit mig som reviewer för manuset. Tack för att jag fick möjligheten att reviewa.

Numret som artikeln var till har begravningar som sitt tema.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1745

Abstractet till VILÄR accepterat

ForskningPosted by Åsa Fri, November 02, 2018 15:31:54
Vårt abstract till VILÄR-konferensen är accepterat. Vi hade fått en del kommentarer som vi getts chansen att justera för till den version av abstractet som kommer att publicerasi konferensens abstractbok.

Tack för den möjligheten!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1743

Undermålig information om fas 1 prövningar

ForskningPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 12:15:13
Jag läste just en artikel av min kollega Tove där hon gått igenom patientinformation om fas-1-prövningar.

Godskesen, T., Fernow, J. & Eriksson, S. (2018). Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway. European Journal of Cancer Care, e12937, 1-10. doi:10.1111/ecc.12937


Här finns en länk till artikeln

Deras slutsats är att resultatet är undermåligt på många sätt. Bland annat handlar det om vad prövningen egentligen går ut på och vad de som deltar i studien kan förvänta sig för resultat av att delta men det handlar också om läsbarheten av informationen. Danmark placerad sig bättre än både Sverige och Norge och Sverige var i särklass sämst. Läsbarheten i de svenska texterna låg på en nivå som bedömdes krävas en doktorsexamen för att förstå. Observera att detta var information som riktade sig till patienter. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1739

Här har de staplat friskt - rovdjurstidskrift

ForskningPosted by Åsa Thu, October 25, 2018 07:55:18
Jag fick mail från en tidskrift som anses vara en rovdjurstidskrift. Så här har de beskrivit sin tidskrift i första meningen i sitt mail.

"a worldwide multidisciplinary, bimonthly published, open access, peer-reviewed, online International Research Journal"

Det var verkligen inte dåligt smiley

Och nej, jag blev inte frestad att använda deras tjänster.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1733

Lyckad ansökan

ForskningPosted by Åsa Tue, October 16, 2018 22:20:33
Idag fick jag besked att min senaste ansökan om forskningsmedel gett utdelning! Kul att man tror på min forskning och tack för medel som ger mig ca en månads möjlighet att fokusera på bara detta!

Tack Skaraborgsinstitutet • Comments(2)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1726

Rapport till stiftelsen Gösta Svenssons minne

ForskningPosted by Åsa Sun, October 14, 2018 23:54:33
Jag fick ju ett stipendium från stiftelsen Gösta Svenssons minne förra året och nu var det dags för rapport till stiftelsen.

Jag har aldrig skrivit en sådan rapport så jag fick lite ledning om vad de ville ska vara med i rapporten. Jag hoppas att de ska vara nöjda med rapporten.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1725

Insänt proof

ForskningPosted by Åsa Wed, October 10, 2018 23:52:55
Jag skickade just in mitt egenhändigt justerade proof. Manusets layout är ju fullständigt förstört av mig och mina justeringar. Dock är texten i sig helt korrekt.

Det ska bli intressant att se hur detta mottas av dem. Det är inte helt säkert att reaktionerna är positiva, men då finns ju alltid möjligheten för dem att gå tillbaka till den förra versionen av proof:et och verkligen genomföra korrigeringarna.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1721

Jag tar saken i egna händer

ForskningPosted by Åsa Tue, October 09, 2018 23:10:13
När jag för tredje gången skulle påpeka att samma fel kvarstår i mitt proof brast tålamodet. Jag orkade inte göra det en gång till. Så mycket arbete för ingenting alls. Helt meningslöst!

Jag funderade över mina möjligheter och ringde raskt till mina vänner på Bild och Media för att höra om de hade Adobe Acrobat för redigering av pdf:er, och det hade de!

Jag fick lov att låna Peters dator under hans lunch och själv genomföra alla de justeringar som skulle göras i manuset. Tyvärr innebar korrigeringarna nästan uteslutande att text adderades i manuset vilket gjorde att texten inte längre rymdes på sidan. Jag fick då börja att verkligen redigera i manuset och skjuta texten framåt nedåt i manuset.

Nu är alla justeringar genomförda så som de ska vara men för övrigt ser manuset inte helt snyggt ut. Texten drar sig långt ned i marginalerna och referenslistan ser helt förstörd ut. detta lämnar jag till indierna som administrerar tidskriften att ordna. Nu är ju texten i sig i alla fall korrekt!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1719

Tredje gången gillt?

ForskningPosted by Åsa Tue, October 09, 2018 23:04:33
Idag kom proof:et på vårt korrigerade manus tillbaka, nu efter en andra justering.

Varför blev jag inte förvånad när de inte heller den här gången hade justerat typ nästan ingenting av de saker jag påpekat! Några saker förväntade jag mig ändå att de skulle kunna ha ordnat.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1718

50 citeringar!

ForskningPosted by Åsa Sun, October 07, 2018 23:59:46
Enligt ResearchGate har mina artiklar nu nått inte mindre än 50 citeringar!

Det är ju värt att fira. Nu anser i och för sig jag att mina artiklar har fler citeringar än så, men det är en annan sak.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1716

4 nya citeringar

ForskningPosted by Åsa Sun, October 07, 2018 23:58:02
Idag fick jag besked via ResearchGate att mina artiklar hade inte mindre än fyra nya citeringar. Fyra!

Efter att ha sett närmare på det framkom det att alla fyra citerats i samma artikel, en reviewartikel om etiska problem vid stroke. Artikeln var skriven av en forskare, Sunna Rannikko, som jag träffade på konferens i Leuven förra september.

Grattis Sunna till en publicerad artikel! och tack för de nya citeringarna.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1715

Äntligen! Submittat justerat proof

ForskningPosted by Åsa Thu, October 04, 2018 02:20:23
Efter att under onsdagen ha rest från Ongwediva till Windhoek har jag allt sedan lunch försökt att ansluta till internet med min dator för att kunna submitta det för andra gången justerade proof:et av vår accepterade artikel. Under hela dagen och kvällen har det varit helt omöjligt. Med telefonen har det gått att ansluta men med väldigt låg hastighet, men med datorn, nix.

Tyvärr har jag inte möjlighet att sända filer från usb-minne via telefonen så jag har vackert fått vänta på att alla andra här på gästhuset ska sluta belasta nätet. Vid 23-tiden gick det att ansluta men jag har blivit frånkopplad många gånger och inte förrän nu, strax efter kl 02 lyckats med alla steg som skulle göras.

Måtte de nu vara mer noggranna vid justeringen den här gången!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1712
« PreviousNext »