Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

SLAG-artikeln läses

ForskningPosted by Åsa Sun, June 16, 2019 22:58:59
Idag meddelade ReserachGate att vår artikel från SLAG-projektet har lästs inte mindre än 20 gånger sedan publiceringen i början av maj. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1932

Ännu en citering

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 21:59:31
ResaearchGate hade också hittat en citering åt mig idag. Kul när teknik kan vara till nytta för en. Jag hade ju inte hittat hälften av dessa om jag skulle bevakat detta på egen hand, i alla fall inte så snart efter publiceringen av de citerande verken.

Den här citeringen gällde den första av våra fördjupande artiklar med gruppen från Ersta Sköndal Bräcke Högskola, om att säga sanningen eller undanhålla den. Det är en artikel jag tycker mycket om kanske för att den är mer fördjupande än mina artiklar för den.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1929

Metodartikeln citerad igen

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 10:06:09
Min metodartikel om narrativ metod har ännu en gång citerats, nu för en kvalitativ studie inom området vårdvetenskap. Det kändes lite extra roligt att metoden använts i den kontext jag skrivit artikeln i.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1927

Möte med forskningsgruppen i Gbg

ForskningPosted by Åsa Wed, June 12, 2019 00:02:00
Under tisdagen var jag i Göteborg för möte med forskningsgruppen jag är med i där. Vi fick en rapport om var projektet står nu och en redogörelse för datainsamling och analys av de data som hittills samlats in. Studien har Grundad teori som metod så insamling och analys pågår parallellt.

Forskaren som samlar in data är doktorand och hon var i ett stadie av total förvirring om vart hon står nu, vad analysen visat hittills och vart hon är på väg i forskningen. Igenkänningen till den egna doktorandtiden var total. Det paradoxala i detta är att ingen riktigt kan ändra denna känsla hos henne förutom hon själv. Jag hoppas att mötet hjälpt henne att se saker på ett nytt sätt och visat på möjliga vägar framåt.

Det ska bli spännande att följa och vara en del av projektet. Jag är ju med på grund av min kunskap om sjukdomen stroke som är hennes fokus och det är såklart roligt att det är den egna expertisen som gjort att jag tillfrågats.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1924

Metodartikeln citerad igen

ForskningPosted by Åsa Fri, June 07, 2019 22:52:32
Ännu en gång har jag fått meddelande från Google Scholar om att en av mina artiklar citerat mig. Det är min metodartikel om narrativ metod som citerats. Det var inte alls väntat när jag skrev den att den skulle bli så använd. Det är just nu min mest citerade artikel.

Det är lite extra roligt eftersom artikeln kom till av en slump. Planen var inte alls att skriva den men när vi satt med analysen av materialet för en annan artikel insåg vi att den här delen som handlade om metoden inte rymdes tillsammans med det empiriska resultatet. Jag kastade fram förslaget att dela på materialet i två delar och så gjorde vi det. Så bara var det nu inte, men nu är jag glad att vi fick det i hamn.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1923

Snopet om citering

ForskningPosted by Åsa Tue, June 04, 2019 16:24:54
Jag hade fått meddelande från Google citations att en av mina artiklar citerats i en amerikansk avhandling. Då vi inte har tillgång till ProQuest som har dessa avhandlingar i fulltext har en vän i Umeå bistått mig med denna .

När jag söker i dokumentet inser jag att där finns en referens till min forskning men att den inte inte används i texten. Antingen har författaren missat att använda den där det var tänkt eller så ska referensen inte vara med.

Snopet. Folk borde verkligen bli bättre på referenshantering!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1921

50 läsningar av artikel

ForskningPosted by Åsa Sun, June 02, 2019 22:47:51
Researchgate meddelade idag att en av mina artiklar lästs inte mindre än 50 gånger!
Det känns väldigt roligt eftersom det är en artikel som är en syntes av alla delarbetena för min avhandling. Vi gjorde en sekundäranalys av data från alla delstudierna och kunde på så sätt visa vad kommunikation innebär vid bråd död, med stroke som exempel.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1919

Stort intresse för ny artikel

ForskningPosted by Åsa Wed, May 29, 2019 17:09:11
Min senast publicerade artikel "Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy har redan nått 20 läsningar enligt ReserachGate. Det är fler än min andra nyligen publicerade artikel fått och på kortare tid. Jag gissar att det berso på att de flesta som följer mig är intresserade av det som är närmare mitt avhandlingsarbete än det som är en utvidgning av detta. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1918

Kurs för reviewers

ForskningPosted by Åsa Tue, May 28, 2019 21:05:49
Jag går en online-kurs som Publons Academy har för reviewers. Syftet är att man ska bli en bättre reviewer och vem vill inte det?!Gå kursen du också: https://publons.com/academy/enrol/?next=/academy/enrol/questions/

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1917

Besked om manus

ForskningPosted by Åsa Tue, May 28, 2019 10:41:28
Igår fick vi besked om vårt manus. Beslutet blev avslag. Det var givetvis tråkigt men framförallt ter det sig smått obegripligt när man läser reviewernas kommentarer. Båda är positiva och har bara få synpunkter som jag ser att det vore relativt snabbt och lätt att åtgärda.

Jag har sällan fått så positiv återkoppling från reviewerna på artiklar som accepterats. Mycket märkligt men det är ju bara att acceptera editorns beslut.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1915

Besked om att besked kommer

ForskningPosted by Åsa Sun, May 26, 2019 19:20:53
Under helgen har vi fått mail om att vår artikel har bedömts av reviewerna och att editorn nu ska ta ställning till vilket besked vi kommer att få. Det här har jag bara varit med om en gång förut för alla de submissions jag gjort av artiklar.

Jag tycker det är lite fint att hålla en som forskare uppdaterad om vad som händer och nu vet vi ju då alltså att vi snart kan ha ett besked att vänta.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1914

Min presentation på ESOC - nära gissat

ForskningPosted by Åsa Sun, May 26, 2019 12:42:12
Under ESOC 2019 sista dag och sista session och som näst sista presentation vid en av 8 parallella sessioner höll jag min presentation om familjecentrerad vård. Jag hade gissat att det skulle vara 12 personer där medan en kollega gissat på minst 50.

Nu var det några fler på konferensen som helhet än jag trodde närmare bestämt 5601 personer och vid min session var det 25 personer närvarande inklusive oss fem som pratade och de två som var chair.

Det innebär att det var 0,3 % av det totala antalet deltagare som var på den sessionen.

Om man tänker sig att det var ca hälften av deltagarna som var kvar på konferensen och att dessa skulle varit jämnt fördelade mellan de pågående sessioner som var så hade jag ca 5 % av deltagarna som lyssnade på mig när jag pratade. Inte direkt lysande men 17 deltagare är ju mer än de 12 jag gissat på så jag är inte alltför missnöjd.

Mina fina kollegor var i alla fall där och tog kort så mitt framförande är förevigat. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1913

ESOC 2019

ForskningPosted by Åsa Wed, May 22, 2019 09:04:43
ESOC, European Stroke Organisation Conference i Milano, vi är här nu! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1899

Registrerade på ESOC 2019

ForskningPosted by Åsa Wed, May 22, 2019 09:03:31
Igår kväll hann vi registrera oss för ESOC 2019. Ingen kö alls, vi var nästan ensamma att vara där. Perfekt!

Här är mina kollegor Max och Björn i färd med att sätta på sig sina "tags".

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1898

Artikeln om värdighet publicerad

ForskningPosted by Åsa Mon, May 20, 2019 23:23:44
Idag publicerades vår artikel online i tidskriften Nursing Ethics. Den har tagit tid på sig från accepterad till publicerad men nu känns det bra såklart!

Här kan man läsa hitta artikeln med abstractet https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0969733019845128

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1897

Nybliven doktor inom pediatrisk vård

ForskningPosted by Åsa Mon, May 20, 2019 00:03:12
I fredags disputerade en distrikssköterska som jag känner, Freda, på hur man kan förebygga sneda eller platta bakhuvuden hos spädbarn.

Här syns hon tillsammans med sin "bihandledare i praktiken" Per, efter att hon just fått veta att hon nu kan titulera sig doktor!

Grattis Freda! Du försvarade din uppsats på bästa sätt smiley • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1896

Märkligt om vårt manus

ForskningPosted by Åsa Wed, May 15, 2019 09:24:30
Igår fick vi mail om vårt submittade manus. Editorn tyckte inte att de valda sökorden täckte in manusets innehåll. Detta är isig märkligt då vårt manus heter Dignity at stake och vi har t.ex. Dignity in care som sökord. Det andra märkliga med detta är att man ju får en lista med sökord att välja från och då kanske sökorden inte alltid är de mest lämpade eller de man skulle valt om man fått välja fritt.

Det mest märkliga är ändå att vi fick frågan om vi kunde byta nummer på två av referenserna nummer 41 skulle bli 46 och tvärtom och alla referenser därefter skulle numreras om. Jag vet inte alls hur man tänkte här för då blir ju hänvisningen alldeles fel liksom numreringen. Referenserna ska komma i nummerordning som de används i manuset men om vi gör så här kommer det inte bli följden. Och varför resterande referenser skulle numreras om har jag ingen aning. De blir ju inte berörda av bytet.

Mycket intressant och jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har mailat och frågat vad anledningen till bytet av nummer för referenserna är då vi inte förstår detta. Vi får se vad svaret blir.


 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1892

Skål för den publicerade artikeln!

ForskningPosted by Åsa Fri, May 10, 2019 23:17:11
Dags att skåla för vår artikel som publicerades i veckan!


Bubbel i glaset från disputationen, som alltid smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1889

Publicerad!

ForskningPosted by Åsa Wed, May 08, 2019 08:33:19
Nu äntligen är vår första artikel från SLAG-projektet publicerad! Den kom inatt. Verkligen roligt smiley

Artikeln är publicerad open access och finns att ladda ner fritt

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1887

Ny citering av min artikel

ForskningPosted by Åsa Sat, April 27, 2019 18:19:00
Idag fick jag meddelande om att en av mina artiklar har en n citering. Den här gången var det en amerikans avhandling från Walden University. Det är inte alldeles ovanligt att min metodartikel citeras i avhandlingar från USA men den här gången var det en av de andra artiklar.

Det var var ganska förvånande eftersom avhandlingen handlar om turistnäringen och artikeln som citeras handlar om hinder för etiskt arbetssätt vid stroke. Artikeln används som metodartikel. Lite konstigt enligt min mening, jag hade valt en annan källa för detta men det är bara att tacka och ta emot.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1877
Next »