Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Ansökan skickad med marginal

ForskningPosted by Åsa Mon, January 21, 2019 22:57:02
Jag klickade just slutför på min ansökan om ALF-medel och med god marginal. Ansökan behöver inte vara inne förrän 23:59 och nu är klockan "bara" 22:54. Det är ju en ocean av tid till godo smiley

En stund blev jag lite orolig för den bilaga jag ville lägga till kunde inte laddas upp men jag insåg sedan att den var för stor. Jag använde då en komprimerad version av samma bilaga och då fungerade det.

Nu är det alltså bara att luta sig tillbaka och invänta bedömningen. Om ansökan inte beviljas, vilket är det troligaste då jag räknar med stor konkurrens om de två-tre möjliga tjänsterna så får jag i alla fall en bedömning av min ansökan. Det ska bli intressant.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1806

Artikeln på min magisteruppsats läses

ForskningPosted by Åsa Sun, January 20, 2019 18:22:32
Idag berättade ResearchGate för mig att min artikel baserad på min magisteruppsats har lästs 50 gånger!

Den här artikeln är lite speciell för mig då den just är från min magisteruppsats så jag blir såklart väldigt glad att den läses.

Vill du också läsa den? Här är referensen i sin helhet:

Rejnö, Å., Danielson, E., & von Post, I. (2013). The unexpected force of acute stroke leading to patients' sudden death as described by nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(1), 123-130. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01011.x

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1805

Högskolan i Skövde - vad hände?

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, January 17, 2019 18:00:48
I den lokala tidningen har man kunnat läsa om sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Skövde som drabbats av något som ter sig synnerligen bekymmersamt.

De har haft en examination i läkemedelsräkning som bara 10 % av studenterna klarat. Den här examinationen kräver 100 % rätta svar för att man ska kunna bli godkänd, vilket är rimligt då felräkningar kan få fatala konsekvenser, patienter kan ju t.ex. dö till följd av felaktiga doser av läkemedel. Eftersom det krävs att alla kurser är fullgjorda för att studenterna ska kunna gå ut på praktik kommer alltså resterande studenter, vilka nu är ca 20 stycken inte att kunna fullfölja sin utbildning just nu utan vara tvungna att göra avbrott till september.

Hur kunde då detta hända. Ja det ter sig lite oklart när man läser tidningens reportage men det verkar som om uppgifterna i examinationen gjorts av någon som inte är sjuksköterska och som gjort räkneexempel som i och för sig är korrekta men där de framräknade svaren inte är rimliga. Sådant som är orimligt kan t.ex. vara att man räknar fram att en patient ska ha en och en halv flaska med hostmedicin, vilket rent matematiskt kanske är korrekt men knappast rimligt sett från läkemedlets rekommenderade doser och alltså inte heller är rimligt sett från sjuksköterskans perspektiv.

En del i läkemedelsberäkning är att kunna bedöma om det svar man räknar fram är rimligt, och det inskärper vi i studenterna. Det är inte rimligt att dosen man räknar fram att patienten ska ha gör att man måste använda 12 sprutor för att ge den t.ex. Om studenterna skulle räkna fram det svaret vill vi att de ska tänka - nej men stopp nu, här verkar det tokigt så de inte ger detta. Här går alltså denna inskärpta regel stick i stäv med de matematiska exemplen och då har studenterna lärt sig att räkna om. Jag kan inte säga att det är detta som har hänt men det verkar vara något åt det hållet när man läser i tidningen.

Läs själv får du se vad du tror

Om det är så här det gått till borde högskolan göra om och göra rätt.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1804

ESOC 2019

ForskningPosted by Åsa Thu, January 17, 2019 11:13:04
European Stroke Organisation Conference hålls i år i Mialno i Italien. Jag är inbjuden som talare och har just anmält mig.

Italien, i maj kommer jag!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1803

Socialstyrelsen om strokevård

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Tue, January 15, 2019 22:34:26
Socialstyrelsens har utvärderat strokevården i Sverige i en rapport som heter:

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslagDär framkommer att mycket i strokevården i Sverige är bra och att de nationella riktlinjerna följs i delar. Dödligheten i stroke har minskat med 32 % vilket är en stor framgång men det finns saker som kan bli bättre.

Fler bör ges reperfusion, fler ska erbjudas tidig understödd hemgång och strokekompetens bör finnas i hela vårdkedjan. Det är framförallt i primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst som kompetensen behöver höjas.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet

Här ser jag att WebbSKU ligger helt rätt i tiden. Den ger goda möjligheter till kompetenshöjning i hela vårdkedjan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1802

Stöd av examinatorsgruppen

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, January 14, 2019 22:28:38
Idag hade vi examinatorsmöte och jag tog upp problemet med den uppsats jag har lite bekymmer med av de jag ska examinera. En enig examinatorsgrupp gav mig sitt fulla stöd och ansåg att mitt förslag till lösning var helt ok.

Det känns skönt att ha detta brett förankrat och inte känna att det är "mitt eget påhitt". Jag har ju trots allt inte så mycket erfarenhet att ösa ur.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1801

Är det sant?!

ForskningPosted by Åsa Mon, January 14, 2019 22:25:02
Jag tror knappt det är sant, vårt proof från den indiska tidskriften kom idag och alla våra korrigeringar är genomförda! Jag har nypt mig hårt i armen men det är ändå så att allt som vi bett dem att göra tre gånger tidigare nu är genomfört.

I mina svarta stunder trodde jag aldrig att den här dagen skulle komma. Detta är definitivt värt att fira! • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1800

ALF-medel

ForskningPosted by Åsa Mon, January 14, 2019 00:33:30
Just nu finns det en utlysning ute för att söka ALF-medel. Är det detta de menar då tro?

Bildresultat för alfhttps://www.facebook.com/AlfMovieOfficial/ • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1799

Problem med editing i den indiska tidskriften

ForskningPosted by Åsa Thu, January 10, 2019 13:56:47
Jag fick just mail från editorn i den indiska tidskriften. De hittar inte en av korrigeringarna i manuset. Det innebär ju att de arbetar med det och det känns hoppfullt.

Jag förstår det eftersom det blivit fel i min lista över korrigeringar som behövde göras men detta beror på att de gjorde fel från början. Så här var det:

Vi hade anonymiserat en referens till vårt eget arbete i vår submission, samtidigt förekom samma referens på ett annat ställe i manuset men då så det inte gick att härleda referensen till oss.

När vi skulle ge detaljerna för den anonymiserade referensen så la de in det som en ny referens och sedan insåg de att - Hallå där! Ni har två lika referenser i manuset.

Vi bad dem då att ta bort den av dem skapade dubblettreferensen och ersätta citeringarna till den med numret för referensens första förekomst. Här gick det fel igen och de tog bara helt raskt bort citeringen i texten som hörde till den dubblett de felaktigt skapat.

Jag hade nu bett dem att ersätta den felaktiga citeringen med den korrekta men de hade ju helt tagit bort siffran och parentesen så det fanns inget att ersätta. Det här var mitt fel, men hade de inte gjort tre fel innan dess så hade detta aldrig hänt.

Nåja, de verkar ju i alla fall arbete med manuset så nu kanske det är på gång ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1798

Transfer submission completed

ForskningPosted by Åsa Thu, January 10, 2019 13:26:20
Nu har jag fullgjort vår transfererade submission som vi fick erbjudande om att göra. Riktigt så enkelt som de ville få det att verka var det nu inte men man får ju bara göra det som man enligt instruktionerna ska. Nu är det i alla fall gjort och vi kan som vanligt bara rusta oss med tålamod och invänta tidskriftens svar.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1797

Disputation i sikte

ForskningPosted by Åsa Wed, January 09, 2019 22:52:02
En av mina vänner ska nu, äntligen, disputera! Det är många års slit som ligger bakom denna avhandling men nu är den tryckt och väntar på dagen D • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1796

Hurra, vi har fått svar!

ForskningPosted by Åsa Wed, January 09, 2019 22:39:45
Editorn för tidskriften som ligger på vårt accepterade manus och som slutat kommunicera med oss har svarat på mailet jag skickade henne.

Hon svarade att de inte fått den justerade pdf jag skickat dem och bifogat med mailet fanns just den pdf jag skickat. Jag fattar ingenting.

Nåja, det kan ju vara strunt samma. Vi har fått kontakt och hon ville så snabbt som möjligt ha den korrektur vi vill göra till proof:et.


Jag har såklart redan skickat dem denna lista! Kan det verkligen vara så att de kommer genomföra dessa justeringar?! Vi får hålla våra tummar och vänta och se.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1795

Ny citering - ännu en avhandling

ForskningPosted by Åsa Tue, January 08, 2019 22:27:24
Idag fick jag en avisering från Google citations om att en av mina artiklar citerats. Det är alltid lika roligt när det kommer en sådan avisering och spännande att se vilken artikel som använts, för vad och om den som skrivit förstått saken på "rätt sätt".

Även den här gången var det en avhandling som citerat mig men för omväxlings skull var det nu en av mina empiriska artiklar och inte metodartikeln. Det var min första "riktiga" artikel, den som är baserad på min magisteruppsats så det känns lite extra roligt.

Här kan den som är intresserad hitta avhandlingen

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1794

Hur gjorde vi när vi var studenter?

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, January 08, 2019 21:59:58
Min kollega Malin och jag diskuterade hur man på bästa sätt ska utforma kursPM. Vi inser att man kan ha olika ingångar i detta. Den ena handlar om vad som är krav, en annan om vad man kan förvänta sig av de som går en kurs och ytterligare ett annat handlar om att underlätta för studenterna. Vi vill ju att de ska ta sig genom kursen.

Vi landade i att fundera över hur vi själva gjorde när vi gick kurser som "vanliga studenter" innan vi blev lärare typ. Ingen av oss mindes detta men vi hade båda uppskattat all hjälp vi kunde få på vägen.

Nu när vi avslutat vårt samtal funderar jag över om de kurser jag gick som student ens hade kursPM?

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1793

Jag läser uppsatser dagen lång

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Tue, January 08, 2019 17:38:06
Idag har hela min dag, liksom en god del av dagen och kvällen igår varit vikt för att läsa och examinera uppsatser.

Det är bra mycket roligare att läsa när uppsatsen är bra än när det är mycket som är bekymmersamt i den. Idag har jag läst en av varje. Till slut blir man nästan andfådd och får krypningar i benen när man läser en uppsats där det är en del stök. Tur att det inte var den jag avslutade dagen med.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1792

Översikt över case

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Sun, January 06, 2019 22:12:06
Idag har jag gjort enkla översikter över casen för WebbSKU. Jag tänker att de ska vara en guide för de lokalt ansvariga att lättare kunna välja case som passar den verksamhet man själv har och som är olika.

Det var också bra för mig att se att vi verkligen fått den variation i case som vi hade strävat efter. Jag kan se vissa luckor men på det stora hela är jag ganska nöjd. Det finns ett smörgåsbord att välja mellan där det mesta man kan tänka sig finns representerat.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1791

Summering av 2018 enligt ResearchGate

ForskningPosted by Åsa Sun, January 06, 2019 22:09:28
Så här har mitt år sett ut enligt ResearchGate:

Det är 487 personer som har läst min forskning på ResearchGate och de fördelar sig enligt följande avseende vilket land de kommer från.

De allra flesta kommer från Sverige och på andra plats kommer USA tätt följt av Storbritannien. Många länder har jag bara en enda läsare från.

Jag hade läsare från 19 länder jag inte haft förut enligt ResearchGate och nu har jag registrerat läsare från alla dessa länder.

Det är många länder som mina läsare kommit från under de år som jag använt Researchgate statistik och världen börjar bli mer och mer täckt.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1790

Case closed

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Fri, January 04, 2019 17:55:12
Nu har jag gjort facit/handledning för alla de case som ingår i webbstrokekompetensutbildningen. Inte mindre än 32 case var det så det tog en del tid.

Nu ska de granskas av den ansvariga läkaren avseende svaren så det inte blivit något tokigt i dem.

Härligt att ha det gjort!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1789

Submission av manus

ForskningPosted by Åsa Fri, January 04, 2019 15:41:28
Idag har jag submittat ett manus till tidskriften Nursing Ethics. Jag hoppas att editorn anser att manuset lämpar sig för publicering i tidskriften så det får gå ut på review. Vi tycker ju att manuset definitivt är inom tidskriftens aims & scope.

Vi får som vanligt vänta och se tiden an.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1788

Snart slut på "mellandagar"

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, January 04, 2019 15:39:50
Nu är jag hjärtligt trött på att helgerna påverkar mitt arbete. Jag förstår inte att folk har så mycket tid att vara ledig på. Det gör liksom livet svårt för oss som arbetar på som vanligt.

Det uppstår ju hela tiden saker man behöver få svar på men den som ska ge svaret är ledig. När jag då inte får svar blir mitt arbete lidande genom att jag inte kommer vidare.

Tur att jag har många lösa trådar att dra i och försöka knyta ihop så jag inte behöver hindra mer än nödvändigt i mitt arbete. Skönt att det är en vanlig arbetsvecka nästa vecka!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1787
Next »