Disputeradsjukskoterska

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Online submission och dess brister

ForskningPosted by Åsa Tue, November 13, 2018 23:52:39
Jag gillar online submission! Det är ju väldigt mycket smidigare än att skicka pappersversioner av manus eller kopior på disketter. Det ligger också helt rätt i tiden. Allt annat än online submission vore otidsenligt.

Det som förvånar mig är dock de undermåliga system som det oftast är. Till att börja med stämmer författarinstruktioner och onlinesystemet alltför ofta inte överens. Där det i instruktionerna står att abstractet får omfatta 250 ord är det inte ovanligt att 200 ord är det som max kan användas när man är inloggad. Då får man i en hast ge sig till att reducera sitt omsorgsfullt skapade abstract för att det ska passa i omfånget.

Andra vanliga saker är att man får diverse andra överraskningar under själva submissionprocessen. Att figurer ska submittas både i manuset och som separata filer är en sån sak och som sällan står i instruktionen.

En annan sak som nu inträffat för oss två gånger i rad är att vår figur som vi sumbittar i korrekt format inte "får plats" på en sida utan delas upp på två. Att detta inte får hända sägs inget om i instruktionerna men vi har vid båda dessa tillfällen fått vårt manus av-submittat för att åtgärda detta. Ett fel som beror på dels undermåligt system och dåliga instruktioner. Vår figur är mer bred än hög och skulle rymmas fint om systemet identifierade figuren som ha behov av ett liggande A4.

Ja, så jag har alltså fått omsubmitta vårt submittade manus med en justerad figur som den här gången rymdes på en sida. Tröttsamt!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1751

Två godkända!

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, November 09, 2018 18:51:20
Idag blev de två magisteruppsatser som jag handlett slutligen godkända!

Det känns verkligen skönt att de är färdiga och studenterna blev så glada. Förutom det så tycker jag också att uppsatserna blev riktigt bra och det är ju också roligt.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1750

Manus i mål ... nästan

ForskningPosted by Åsa Fri, November 09, 2018 18:49:40
Min forskningskollega skickade nu ikväll mail om att vårt reviderade manus nu var klart för re-submission till en ny tidskrift. Hon ville bara att jag skulle kolla gjorda revideringar.

Efter att ha läst och gjort några sista revideringar gjorde jag en sista koll av antalet ord och inser då att manuset innehåller 243 ord för mycket och det på ett manus där 3000 är det som max accepteras.

Åh så trist! Då är det bara att reducera då. Jag har läst och har förslag på knappt hundra ord att ta bort. Jag har skickat tillbaka till min kollega som får försöka se vad hon kan göra. hon har mer koll på vad som behöver vara kvar och vad som kan tas bort i det här manuset.

Så nära men ändå så långt borta ...

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1749

Manus klart för språkgranskning ... igen

ForskningPosted by Åsa Wed, November 07, 2018 14:55:19
Vi har just reviderat färdigt vårt manus för en re-submission. Eftersom vi reducerat det kraftigt tror vi att det skulle må väl av en ny språkgranskning. Vi var dessutom inte nöjda med den ursprungliga granskning som gjordes så det blir säkert bra med en ny översyn.

Vår högskola har fått ett nytt avtal så nu är det nya firmor som gäller. Kanske har de klagomål vi hade på den förra firman bidragit till detta. Jag har i alla fall just skickat en förfrågan till den nya firman för att se pris och tid de tror sig behöva för detta. Svar ges senast nästa dag skriver de på sin hemsida. Det låter ju bra. Fortsättning följer alltså.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1748

Roboten vinner!

ForskningPosted by Åsa Wed, November 07, 2018 14:39:43
Robotteknik och artificiell intelligens gör stora framsteg genom den forskning som bedrivs idag. Det här är ett kul klipp om robotens vinst över , ja systemet kan man väl säga. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1747

Horungar och falska vänner

VårdvetenskapPosted by Åsa Tue, November 06, 2018 15:19:00
Jag tycker att språk är intressant och lyssnar ofta på programmet Språket i P1. Ibland undrar jag varför vi inte har lika intresseväckande etiketter på företeelser inom vårdvetenskap som de har i ämnet svenska språket.

Både horungar - en typografisk term för en ensam rad längst upp på en sida som hör till föregående sidas stycke och falska vänner - beteckningen på ord som används i olika språk men med helt olika betydelser, kommer från ämnet svenska språket.

Eller vi kanske har det fast jag bara inte tänkt på det. Kommer du på något sådant uttryck så kan du väl lämna en kommentar nedan.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1746

Färdig review för Thanatos

ForskningPosted by Åsa Mon, November 05, 2018 23:08:18
Jag har just blivit färdig med en review jag gjort för Thanatos, en finsk tidskrift om dödsforskning.

Jag hade aldrig hört talas om den tidskriften men Anja som jag träffat i Belgien hade föreslagit mig som reviewer för manuset. Tack för att jag fick möjligheten att reviewa.

Numret som artikeln var till har begravningar som sitt tema.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1745

Inställt på grund av ...

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, November 05, 2018 23:05:52
Jag har varit tvungen att ställa in morgondagens metodseminarium för studenterna som skriver kandidatuppsats på halvfart.

Orsaken - jag har helt tappat rösten på grund av en förkylning som haft vänligheten att gästa mig. Utan röst blir ett sådant seminarium inte mycket hjälp för studenterna.

Eller inställt förresten, det är det ju inte, men flyttat, till nästa vecka då jag hoppas ha fått min röst tillbaka.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1744

Abstractet till VILÄR accepterat

ForskningPosted by Åsa Fri, November 02, 2018 15:31:54
Vårt abstract till VILÄR-konferensen är accepterat. Vi hade fått en del kommentarer som vi getts chansen att justera för till den version av abstractet som kommer att publicerasi konferensens abstractbok.

Tack för den möjligheten!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1743

Val av artikel gav stor påverkan

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Fri, November 02, 2018 15:29:05
Under många terminer har jag varit med i kursen Vetenskaplig teori och Metod i sjuksköterskeutbildningen. Det är den kurs som studenterna själv anger som den allra svåraste. Jag har inte alls svårt att förstå det för vetenskaplig teori och metod är inte alldeles enkelt och det är inget vi använder oss av till vardags eller i vårdandet.

Tentan brukar också vara svår och knappt hälften brukar nå kriterierna för godkänt vid första examinationstillfället. Det som brukar vara svårast är frågorna till den kvantitativa artikel som ingår, olika varje termin självklart, och så frågorna om vetenskapsteori rent generellt.

Till den här omgången av kursen hade jag föreslagit en artikel med en i mitt tycke mycket enkel metod. Ingen komplicerad beskrivning, inga svåra analyser, en enkel artikel helt enkelt.

Vad händer då? Jo resultatet för examinationen är påtagligt förbättrat! Studenterna har inte alls haft samma svårighet att få till svaren för den kvantitativa artikeln! Det är självklart roligt men visar också på vikten av att välja artiklar med eftertanke. Något vi kanske varit lite dåliga på.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1742

Nya direktiv - att anpassa sig

ÖvrigtPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 16:25:02
Jag fick just mail om att den text jag skriver på till STROKERikaförbundets tidning vore bra om den var på ca en sida med lite större typsnitt än vanlig text.

Jag som just skrivit ihop två sidor med helt vanligt typsnitt. Det är bara att reducera. Det går alltid att ta bort saker. Det som händer är ju såklart att mindre information finns kvar men har man ett begränsat utrymme så är det ju så.

Efter några raska tryck på Delete var detta ordnat.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1741

LIX som verktyg för att bedöma texter

ÖvrigtPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 12:30:19
Inspirerad av min kollega Toves forskning avseende läsbarhet i texter som riktar sig till patienter som inbjuds att vara med i kliniska prövningar ville jag prova vilken läsbarhet min egen text som jag tänkt skicka till tidningen STROKE-kontakt hade. Det är en text jag ansträngt mig för att hålla så enkel som möjligt så det kändes roligt att se vad jag lyckats med.

Det finns LIX-räknare på nätet man kan använda, till exempel den här som du hittar med denna länk.

Man kan räkna ut ett LIX manuellt också om man vill det. Då räknar man antal ord, meningar och antal långa ord dvs ord med över 6 bokstäver och sätter in dem i en matematisk formel som räknar ut läsbarheten i texten.

Den första analysen, när jag analyserade med funktionen "Analysera dokument" och man fick ladda upp en fil som analyserades visade att texten hade ett LIX på 76 vilket klassades som mycket svår, byråkratsvenska.

Jag blev väldigt förvånad eftersom jag verkligen ansträngt mig att skriva enkelt. Var min känsla för textens svårighetsgrad verkligen så skev?

Jag valde då att istället klistra in den text jag ville skulle analyseras rätt in i analysboxen och då visade analysen istället 44 vilket klassas som medelsvår, normal tidningstext.

Jag var inte riktigt nöjd med resultatet och har nu ägnat någon timma åt att revidera texten och nu får den ett LIX på 39 vilket klassas som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1740

Undermålig information om fas 1 prövningar

ForskningPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 12:15:13
Jag läste just en artikel av min kollega Tove där hon gått igenom patientinformation om fas-1-prövningar.

Godskesen, T., Fernow, J. & Eriksson, S. (2018). Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway. European Journal of Cancer Care, e12937, 1-10. doi:10.1111/ecc.12937


Här finns en länk till artikeln

Deras slutsats är att resultatet är undermåligt på många sätt. Bland annat handlar det om vad prövningen egentligen går ut på och vad de som deltar i studien kan förvänta sig för resultat av att delta men det handlar också om läsbarheten av informationen. Danmark placerad sig bättre än både Sverige och Norge och Sverige var i särklass sämst. Läsbarheten i de svenska texterna låg på en nivå som bedömdes krävas en doktorsexamen för att förstå. Observera att detta var information som riktade sig till patienter. • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1739

Artikel för Stroke-kontakt

ÖvrigtPosted by Åsa Wed, October 31, 2018 12:08:32
Jag kom på att STROKE-Riksförbundet kanske skulle vara intresserad av att jag skrev om min resa till Namibia med fokus på den strokevård, eller snarare brist på strokevård som finns där i deras tidning STROKE-kontakt. Jag mailade dem och fick genast positiv respons.

Nu sitter jag alltså och skriver på en kort artikel till deras tidning. Det är inte så lätt att skriva enkelt och lättfattligt och särskilt inte när målgruppen är personer som drabbats av stroke och deras anhöriga. Flera av läsarna kan tänkas ha svårigheter med språket samtidigt som de kan tänkas vara väl insatta i sjukdomen stroke och vården i Sverige.

Jag ser det som en nyttig utmaning!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1738

Ämnesdag med institutionen

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Mon, October 29, 2018 18:56:59
Idag hade vi ämnesdag med institutionen. Det var en lagom blandning av aktiviteter med en extern föreläsare, arbete gruppvis och redogörelser för medarbetares forskningsaktiviteter under det gångna året.

Vi som lärare är inte precis vana att sitta och lyssna på andra som pratar hela dagar i sträck, det brukar vi ju stå för själva.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1737

Tematisk analys

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Sun, October 28, 2018 23:48:48
Vid examinationen av en de magisteruppsatser jag handlett frågade examinatorn om vi inte funderat över en tematisk analys istället för en kvalitativ innehållsanalys.

Nej det hade vi inte, av den enkla anledningen att jag typ aldrig hört om den och heller inte kan påminna mig att jag läst någon artikel som använder den metoden.

Efter att ha hört hens beskrivning av metoden blev jag såpass intresserad av den att jag tagit fram en referens som professor Morgan (min "kompis" på ResearchGate) rekommenderar för den metoden.

Studenterna hade gjort en kvantitativ studie men haft en öppen fråga som behövde analyseras på något sätt. Det enda jag kunde komma på och som var lätthanterligt var just kvalitativ innehållsanalys.

Efter att ha läst bara abstractet och inledningen är jag nu så pass intresserad av den att funderar på om vi ska använda den i en studie med liknande upplägg, mest kvantitativa data men lite data från öppna frågor. Jag får helt enkelt läsa lite mer och fundera vidare.

Kul när man får ögonen på metoder man aldrig tidigare kommit i kontakt med smiley

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1736

Varför kostar det i skolan?

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, October 25, 2018 16:39:27
Jag upphör inte att förvånas över studenterna och hur de tänker. Jag fick just mail från en student som undrar varför litteraturen för HLR utbildningen kostar pengar. Hen hade fått materialet gratis på sin arbetsplats men hade slarvat bort det ...

Ja vad ska man svara? Jag har svårt att förstå att någon inte inser att en arbetsgivare kan göra en hel massa saker, te.x. köpa in litteratur och ge bort till sina arbetstagare, bjuda på jullunch eller hålla med leasingbilar men att en högskola inte kan göra på samma sätt för sina studenter.

Vilket annat kursmaterial är gratis när man läser på högskolan? Är det ofta som bokhandlare ger bort böcker de köpt in? Svaret på båda dessa frågor är enkelt för mig. Nej!

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1735

28 i ett nafs

Universitets/högskolevärldenPosted by Åsa Thu, October 25, 2018 08:23:53
Jag är inte så van användare av PingPong men jag har insett att det är ganska användarvänligt. Jag har just skickat ut besked om delexaminationen studenterna gjort i den kurs jag är med i och det gick i ett nafs att skicka ut besked till alla de 28 studenter jag rättat delexaminationerna för. Och detta trots att det är en del onödiga klickande som behöver göras i systemet.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1734

Här har de staplat friskt - rovdjurstidskrift

ForskningPosted by Åsa Thu, October 25, 2018 07:55:18
Jag fick mail från en tidskrift som anses vara en rovdjurstidskrift. Så här har de beskrivit sin tidskrift i första meningen i sitt mail.

"a worldwide multidisciplinary, bimonthly published, open access, peer-reviewed, online International Research Journal"

Det var verkligen inte dåligt smiley

Och nej, jag blev inte frestad att använda deras tjänster.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1733

Regional Riksstrokedag

Hälso- och sjukvårdPosted by Åsa Wed, October 24, 2018 09:15:42
Idag är det regional Riksstrokedag i Göteborg. Maria Háls Berglund inleder med presentation av nationella data. Senare under dagen kommer regionala data presenteras.

 • Comments(0)//blogg.disputeradsjukskoterska.se/#post1732
Next »